BuSO Opleidingsvorm 3 type 7 - Groen- en tuinbeheer duaal  

Beschrijving van de richting "Groen- en tuinbeheer duaal" (OV 3 Type 7 )

Je leert de basistechnieken aan om als tuinbouwarbeider te kunnen werken.
Voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject waarin staat wat je minimaal moet leren op vlak van algemene vorming  en beroepsgerichte competenties.

Het standaardtraject voor ‘groen- en tuinbeheer duaal ‘bestaat uit een gedeelte algemene vorming + een gedeelte beroepsgerichte vorming.
-De algemene vorming komt overeen met de ontwikkelingsdoelen van de algemene en sociale vorming voor BuSO OV3.
-De beroepsgerichte vorming bestaat uit algemene activiteiten en  9 clusters van kernactiviteiten:

 • Voorbereiding groen- en tuinwerkzaamheden 
 •  Onderhoud tuinmachines en materieel
 •  Aanplantingen
 •  Tuin- en groenonderhoud
 •  Snoeien
 •  Scheren
 •  Onderhoud grasvelden
 •  Onderhoud vijvers en waterpartijen
 •  Onderhoud infrastructuur

Meer gedetailleerde informatie over het standaardtraject van Groen- en tuinbeheer.pdf.

Elke school mag beslissen hoe het standaardtraject (zie beschrijving van de studierichting) vertaald wordt naar een lessenrooster. Hierdoor kunnen de lessentabellen verschillen van school tot school.
De uurroosters kunnen zelfs verschillen van leerling tot leerling omdat er individueel + in overleg met het bedrijf gewerkt wordt. De school zorgt ervoor dat jouw opleiding wordt aangevuld tot een succesvol traject.  
Benieuwd welke lessen gegeven worden en hoe ze worden aangeboden?
Vraag het na op je school of neem een kijkje op hun website.

Een groot deel van je lessen breng je door op de werkvloer (de rest in de klas). Terwijl dit in je 1e opleidingsjaar gaat om minder dan 20u/week, wordt dat in je 2e opleidingsjaar gemiddeld 20 u per week .

Je 1e jaar van je kwalificatiefase werk je met een stageovereenkomst, je 2e jaar met een overeenkomst alternerende opleiding. Tijdens het 2e jaar ontvang je een loon.
Je wordt individueel begeleid.  Elke leerling heeft een eigen mentor die jouw traject, je goed- voelen, de contacten met de werkvloer en de ouders verzorgt.  

 

Waar kan ik "Groen- en tuinbeheer duaal" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

 

Wie wordt toegelaten tot "Groen- en tuinbeheer duaal" ?

De gebruikelijke toelatingsvoorwaarden tot de kwalificatiefase van BuSO-opleidingsvorm 3 (cfr. omzendbrief SO/2011/03/BuSO, rubriek 3) gelden.

Verplicht:

-Voor elke BuSO- opleiding moet je beschikken over een 'verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs'. Hierin wordt vermeld welk type en welke opleidingsvorm (OV) overeenkomt met jouw behoeften. Het verslag wordt opgesteld door een CLB en bestaat uit:

 • een attest +
 • een protocol ter verantwoording

Je kan alleen BuSO volgen van de OV en het type waarnaar je in het verslag georiënteerd wordt. In dit geval moet het gaan om OV3 en type Basisaanbod, 3, 4, 6, 7 of 9.

Het verslag wordt aan je ouders gegeven. Als je effectief wordt ingeschreven  in een school voor buitengewoon onderwijs (BuO), wordt het bezorgd aan de directeur van de onderwijsinstelling en wordt het toegevoegd aan je leerlingendossier op school.
Als je de school voor BuO verlaat, krijgen je ouders het verslag terug.

-Je kan maar worden toegelaten tot de kwalificatiefase nadat je de opleidingsfase hebt doorlopen.

Adviserend:

-In het verslag zal ook het advies staan dat je in je kwalificatiefase best de duale richting volgt. Dit advies is vrijblijvend.
Je zal dit niet- bindend advies maar krijgen als de klassenraad van de vorige opleiding en de trajectbegeleider van de duale opleiding van oordeel is dat:

 •  je (bijna) klaar bent om mee te draaien op de werkplek
 • 'Groen- en tuinbeheer duaal' de beste keuze is voor jou.

Om na te gaan of je (bijna) klaar bent om mee te draaien op de werkplek, gebeurt een screening voor het einde van vorig schooljaar of bij de start van het schooljaar 2016-2017.

 

Wat na "Groen- en tuinbeheer duaal" ?

Geslaagd in je volledige duale opleiding (= 2 jaar) op het einde van je kwalificatiefase? Dan kan je volgende soorten studiebewijzen behalen:

een beroepskwalificatie:
-het getuigschrift van de opleiding (BuSO OV3) Groen- en tuinbeheer duaal

-een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op bovenvermeld getuigschrift.

Zittenblijven in de duale opleiding is niet mogelijk. Als je niet slaagt in een opleidingsjaar, beslist de klassenraad welk(e) studiebewijs/zen je eventueel behaalt.

 

Wat na "Groen- en tuinbeheer duaal" ? (OV 3 Type 7 - G0)

 

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.







BuSO Opleidingsvorm 3 type 7 - Groen- en tuinbeheer duaal  

Beschrijving van de richting "Groen- en tuinbeheer duaal" (OV 3 Type 7 )

Je leert de basistechnieken aan om als tuinbouwarbeider te kunnen werken.
Voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject waarin staat wat je minimaal moet leren op vlak van algemene vorming  en beroepsgerichte competenties.

Het standaardtraject voor ‘groen- en tuinbeheer duaal ‘bestaat uit een gedeelte algemene vorming + een gedeelte beroepsgerichte vorming.
-De algemene vorming komt overeen met de ontwikkelingsdoelen van de algemene en sociale vorming voor BuSO OV3.
-De beroepsgerichte vorming bestaat uit algemene activiteiten en  9 clusters van kernactiviteiten:

 • Voorbereiding groen- en tuinwerkzaamheden 
 •  Onderhoud tuinmachines en materieel
 •  Aanplantingen
 •  Tuin- en groenonderhoud
 •  Snoeien
 •  Scheren
 •  Onderhoud grasvelden
 •  Onderhoud vijvers en waterpartijen
 •  Onderhoud infrastructuur

Meer gedetailleerde informatie over het standaardtraject van Groen- en tuinbeheer.pdf.

Elke school mag beslissen hoe het standaardtraject (zie beschrijving van de studierichting) vertaald wordt naar een lessenrooster. Hierdoor kunnen de lessentabellen verschillen van school tot school.
De uurroosters kunnen zelfs verschillen van leerling tot leerling omdat er individueel + in overleg met het bedrijf gewerkt wordt. De school zorgt ervoor dat jouw opleiding wordt aangevuld tot een succesvol traject.  
Benieuwd welke lessen gegeven worden en hoe ze worden aangeboden?
Vraag het na op je school of neem een kijkje op hun website.

Een groot deel van je lessen breng je door op de werkvloer (de rest in de klas). Terwijl dit in je 1e opleidingsjaar gaat om minder dan 20u/week, wordt dat in je 2e opleidingsjaar gemiddeld 20 u per week .

Je 1e jaar van je kwalificatiefase werk je met een stageovereenkomst, je 2e jaar met een overeenkomst alternerende opleiding. Tijdens het 2e jaar ontvang je een loon.
Je wordt individueel begeleid.  Elke leerling heeft een eigen mentor die jouw traject, je goed- voelen, de contacten met de werkvloer en de ouders verzorgt.  

Waar kan ik "Groen- en tuinbeheer duaal" volgen ? (OV 3 Type 7 - G0)

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
   
 

Wie wordt toegelaten tot "Groen- en tuinbeheer duaal" ?

De gebruikelijke toelatingsvoorwaarden tot de kwalificatiefase van BuSO-opleidingsvorm 3 (cfr. omzendbrief SO/2011/03/BuSO, rubriek 3) gelden.

Verplicht:

-Voor elke BuSO- opleiding moet je beschikken over een 'verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs'. Hierin wordt vermeld welk type en welke opleidingsvorm (OV) overeenkomt met jouw behoeften. Het verslag wordt opgesteld door een CLB en bestaat uit:

 • een attest +
 • een protocol ter verantwoording

Je kan alleen BuSO volgen van de OV en het type waarnaar je in het verslag georiënteerd wordt. In dit geval moet het gaan om OV3 en type Basisaanbod, 3, 4, 6, 7 of 9.

Het verslag wordt aan je ouders gegeven. Als je effectief wordt ingeschreven  in een school voor buitengewoon onderwijs (BuO), wordt het bezorgd aan de directeur van de onderwijsinstelling en wordt het toegevoegd aan je leerlingendossier op school.
Als je de school voor BuO verlaat, krijgen je ouders het verslag terug.

-Je kan maar worden toegelaten tot de kwalificatiefase nadat je de opleidingsfase hebt doorlopen.

Adviserend:

-In het verslag zal ook het advies staan dat je in je kwalificatiefase best de duale richting volgt. Dit advies is vrijblijvend.
Je zal dit niet- bindend advies maar krijgen als de klassenraad van de vorige opleiding en de trajectbegeleider van de duale opleiding van oordeel is dat:

 •  je (bijna) klaar bent om mee te draaien op de werkplek
 • 'Groen- en tuinbeheer duaal' de beste keuze is voor jou.

Om na te gaan of je (bijna) klaar bent om mee te draaien op de werkplek, gebeurt een screening voor het einde van vorig schooljaar of bij de start van het schooljaar 2016-2017.

Wat na "Groen- en tuinbeheer duaal" ?

Geslaagd in je volledige duale opleiding (= 2 jaar) op het einde van je kwalificatiefase? Dan kan je volgende soorten studiebewijzen behalen:

een beroepskwalificatie:
-het getuigschrift van de opleiding (BuSO OV3) Groen- en tuinbeheer duaal

-een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op bovenvermeld getuigschrift.

Zittenblijven in de duale opleiding is niet mogelijk. Als je niet slaagt in een opleidingsjaar, beslist de klassenraad welk(e) studiebewijs/zen je eventueel behaalt.

Wat na "Groen- en tuinbeheer duaal" ? (OV 3 Type 7 - G0)

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.