BuSO Opleidingsvorm 4 type 9 - Hotel-bakkerij-slagerij  

Beschrijving van de richting "Hotel-bakkerij-slagerij" (OV 4 Type 9 )

Beroepenveld HOTEL-BAKKERIJ-SLAGERIJ:

In de theorie- en de praktijklessen komen de 4 deelgebieden (keuken, restaurant, bakkerij en slagerij) aan bod.
Je maakt kennis met beroepen uit de verschillende sectoren (keukenmedewerker, kelner, bakker, marsepeinbewerker, uitbener, kok, ...).
Dit zal je helpen om later te kiezen in welke sector je eventueel wil verder studeren.
Hotel/Restaurant: je leert eenvoudige dranken, soepen, sausen, gerechten en desserts bereiden.
Je leert keukentoestellen kennen, gebruiken en schoonmaken.
Je leert tafels dekken, opdienen volgens de regels van de kunst, afruimen, fruit versnijden, ...
Je leert tafeletiquette en klanten ontvangen. Bovendien maak je kennis met de werkomstandigheden in keuken en restaurant.
Slagerij: via het maken van simpele vleesbereidingen maak je kennis met de activiteiten in een beenhouwerij.
Je leert het gereedschap (hamburgerapparaten, messen, …) kennen, juist en veilig gebruiken en onderhouden. Je leert over de verschillende vleessoorten en de manier waarop ze kunnen verwerkt worden.
Zo maak je zelf worst, stoofvlees, vidévulling, leverpastei, …
Bakkerij: je leert de verschillende grondstoffen kennen die gebruikt worden in de bakkerij en de manier waarop ze verwerkt worden.
Via het maken van brood en eenvoudige gebakjes maak je kennis met verschillende soorten deeg.
Je oefent in kneden, uitrollen, garneren en spuiten.
Je leert over een gezonde en evenwichtige voeding; de werkuren, de inrichting en uitrusting van de werkplaats; je leert hygiënisch en geconcentreerd werken en de veiligheidsvoorschriften volgen, …

Let op: Voor de studierichtingen waarin je rechtstreeks in contact komt met voeding moet je bijkomend een medisch attest hebben waaruit blijkt dat je medisch geschikt bent om met voedingswaren te werken!
Je hoeft dit attest maar één keer aan te vragen tijdens je secundaire studies.
De geschiktheidsverklaring is immers geldig voor de rest van je (ononderbroken) secundaire studies waarin je werkt rond voeding.
Een arts, aangesteld door de school, dient dit attest uit te reiken vóór 1 oktober van het betrokken schooljaar. Schrijf je je later in dan dient dit attest onmiddellijk uitgereikt te worden.

Meer info nodig? Contacteer je school of je CLB.

 

Welke lessen krijg ik in "Hotel-bakkerij-slagerij" ? (OV 4 Type 9 - G1)

Filteren op net:

 

Waar kan ik "Hotel-bakkerij-slagerij" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

 

Wie wordt toegelaten tot "Hotel-bakkerij-slagerij" ? (OV 4 Type 9 - G1)

 

Wat kan je behalen na "Hotel-bakkerij-slagerij" ? (OV 4 Type 9 - G1)

Afhankelijk van je inzet en studieresultaten behaal je één van volgende oriënteringsattesten:

 • een A-attest als je GESLAAGD bent.
 • een B-attest als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde basisopties, onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald.
  De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom. 
  Op een B–attest wordt vermeld wat je niet mag volgen.
 • een C-attest als je NIET GESLAAGD bent.
  Dit attest moet je opvolgen en blijft gelden bij een schoolverandering. 

  Samen met een A- of B-attest krijg je het getuigschrift van de 1ste graad en het getuigschrift van basisonderwijs wanneer je dit om een of andere reden nog niet hebt.

 

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Veranderen van school mag altijd.

 • Tot 15 november mag je overstappen van BVL naar 1A.
  De begeleidende klassenraad van het BVL én je ouders moeten akkoord gaan.
  Natuurlijk moet je steeds aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.
 • Tot en met 15 januari mag je binnen het BVL veranderen van beroepenveld of combinatie van beroepenvelden of van het BVL naar het 2de leerjaar van de 1ste graad.
  Je moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.

In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad afwijken van deze data.

 

Wat na "Hotel-bakkerij-slagerij" ? (OV 4 Type 9 - G1)

De meeste leerlingen studeren verder in het Beroepsonderwijs.
Meestal in een studierichting die aansluit bij 1 van de beroepenvelden die ze leerden kennen in het BVL. 

De logisch aansluitende studierichtingen in de 2de graad BSO na \'Hotel-Bakkerij-Slagerij\' zijn:

Overschakelen naar een andere studierichting binnen het BSO kan nog steeds maar wordt best vooraf grondig overdacht. 

Overschakelen naar een deeltijds systeem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je tenminste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot 16 jaar.

BuSO Opleidingsvorm 4 type 9 - Hotel-bakkerij-slagerij  

Beschrijving van de richting "Hotel-bakkerij-slagerij" (OV 4 Type 9 )

Beroepenveld HOTEL-BAKKERIJ-SLAGERIJ:

In de theorie- en de praktijklessen komen de 4 deelgebieden (keuken, restaurant, bakkerij en slagerij) aan bod.
Je maakt kennis met beroepen uit de verschillende sectoren (keukenmedewerker, kelner, bakker, marsepeinbewerker, uitbener, kok, ...).
Dit zal je helpen om later te kiezen in welke sector je eventueel wil verder studeren.
Hotel/Restaurant: je leert eenvoudige dranken, soepen, sausen, gerechten en desserts bereiden.
Je leert keukentoestellen kennen, gebruiken en schoonmaken.
Je leert tafels dekken, opdienen volgens de regels van de kunst, afruimen, fruit versnijden, ...
Je leert tafeletiquette en klanten ontvangen. Bovendien maak je kennis met de werkomstandigheden in keuken en restaurant.
Slagerij: via het maken van simpele vleesbereidingen maak je kennis met de activiteiten in een beenhouwerij.
Je leert het gereedschap (hamburgerapparaten, messen, …) kennen, juist en veilig gebruiken en onderhouden. Je leert over de verschillende vleessoorten en de manier waarop ze kunnen verwerkt worden.
Zo maak je zelf worst, stoofvlees, vidévulling, leverpastei, …
Bakkerij: je leert de verschillende grondstoffen kennen die gebruikt worden in de bakkerij en de manier waarop ze verwerkt worden.
Via het maken van brood en eenvoudige gebakjes maak je kennis met verschillende soorten deeg.
Je oefent in kneden, uitrollen, garneren en spuiten.
Je leert over een gezonde en evenwichtige voeding; de werkuren, de inrichting en uitrusting van de werkplaats; je leert hygiënisch en geconcentreerd werken en de veiligheidsvoorschriften volgen, …

Let op: Voor de studierichtingen waarin je rechtstreeks in contact komt met voeding moet je bijkomend een medisch attest hebben waaruit blijkt dat je medisch geschikt bent om met voedingswaren te werken!
Je hoeft dit attest maar één keer aan te vragen tijdens je secundaire studies.
De geschiktheidsverklaring is immers geldig voor de rest van je (ononderbroken) secundaire studies waarin je werkt rond voeding.
Een arts, aangesteld door de school, dient dit attest uit te reiken vóór 1 oktober van het betrokken schooljaar. Schrijf je je later in dan dient dit attest onmiddellijk uitgereikt te worden.

Meer info nodig? Contacteer je school of je CLB.

Welke lessen krijg ik in "Hotel-bakkerij-slagerij" ? (OV 4 Type 9 - G1)

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Hotel-bakkerij-slagerij" volgen ? (OV 4 Type 9 - G1)

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
   
 

Wie wordt toegelaten tot "Hotel-bakkerij-slagerij" ? (OV 4 Type 9 - G1)

Wat kan je behalen na "Hotel-bakkerij-slagerij" ? (OV 4 Type 9 - G1)

Afhankelijk van je inzet en studieresultaten behaal je één van volgende oriënteringsattesten:

 • een A-attest als je GESLAAGD bent.
 • een B-attest als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde basisopties, onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald.
  De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom. 
  Op een B–attest wordt vermeld wat je niet mag volgen.
 • een C-attest als je NIET GESLAAGD bent.
  Dit attest moet je opvolgen en blijft gelden bij een schoolverandering. 

  Samen met een A- of B-attest krijg je het getuigschrift van de 1ste graad en het getuigschrift van basisonderwijs wanneer je dit om een of andere reden nog niet hebt.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Veranderen van school mag altijd.

 • Tot 15 november mag je overstappen van BVL naar 1A.
  De begeleidende klassenraad van het BVL én je ouders moeten akkoord gaan.
  Natuurlijk moet je steeds aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.
 • Tot en met 15 januari mag je binnen het BVL veranderen van beroepenveld of combinatie van beroepenvelden of van het BVL naar het 2de leerjaar van de 1ste graad.
  Je moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.

In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad afwijken van deze data.

Wat na "Hotel-bakkerij-slagerij" ? (OV 4 Type 9 - G1)

De meeste leerlingen studeren verder in het Beroepsonderwijs.
Meestal in een studierichting die aansluit bij 1 van de beroepenvelden die ze leerden kennen in het BVL. 

De logisch aansluitende studierichtingen in de 2de graad BSO na \'Hotel-Bakkerij-Slagerij\' zijn:

Overschakelen naar een andere studierichting binnen het BSO kan nog steeds maar wordt best vooraf grondig overdacht. 

Overschakelen naar een deeltijds systeem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je tenminste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot 16 jaar.