BuSO Opleidingsvorm 4 type 9 - Hout - Kantoor-verkoop  

Beschrijving van de richting "Hout - Kantoor-verkoop" (OV 4 Type 9 )

Beroepenveld HOUT:

Je maakt kennis met beroepen uit de houtsector (timmerman, meubelmaker, binnen- en buitenschrijnwerker, dakwerker, …) en leert over veel voorkomende loof- en naaldbomen.
Je leert verschillende houtsoorten (her)kennen, hoe ze best verwerkt worden en je ontdekt en oefent met de meest gebruikte gereedschappen om hout te verwerken.
Ook maak je kennis met verschillende soorten plaatmateriaal (triplex, multiplex, spaanderplaat, …), het fabricageproces en je leert waarvoor ze gebruikt worden.
Je maakt zelf een aantal zaken uit hout en leert al doende rolmeter, houtvijl, -beitel, -schroeven, schroevendraaiers, zaag en vernisborstel gebruiken.
Je leert eenvoudige plannen lezen, eenvoudige ontwerpen schetsen en je ontwerpen mooi afwerken.

Beroepenveld KANTOOR en VERKOOP:

Dit beroepenveld is het meest theoretische van alle beroepenvelden.
Veel aandacht gaat naar het correct spreken en schrijven in het Nederlands en het Frans.
Daarnaast oefen je in het klasseren, kopiëren, beantwoorden en doorverbinden van telefoons.
Je krijgt de kans zelfstandig te werken met de computer.
Zo leer je bvb. blind typen en eenvoudige zakelijke brieven schrijven.
Je maakt kennis met enkele kantoorjobs en beroepen die te maken hebben met ‘kopen en verkopen’( bediende, telefonist, verkoper, …).
Je leert waarom mensen bepaalde artikelen kopen (prijs, reclame, bereikbaarheid van de winkel, …).
Je leert waarop een verkoper moet letten (houding, voorkomen, ...) en je oefent verkoopsgesprekken.
Je verdiept je in de verschillende verkooppunten (markten, veilingen, nacht- en buurtwinkels, speciaalzaken, postorderbedrijven, warenhuizen,...), hun inrichting, openingsuren, ....
Je leert bestellingen en verkoopfacturen maken, kosten en winsten berekenen, omrekenen van euro naar vreemde valuta (vreemde muntsoort). Je leert over boekhouden, banken, belastingen, leningen, ….
Je leert de verschillende manieren van betalen kennen en hun voor- en nadelen.

 

Welke lessen krijg ik in "Hout - Kantoor-verkoop" ? (OV 4 Type 9 - G1)

Filteren op net:

 

Waar kan ik "Hout - Kantoor-verkoop" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

 

Wie wordt toegelaten tot "Hout - Kantoor-verkoop" ? (OV 4 Type 9 - G1)

 

Wat kan je behalen na "Hout - Kantoor-verkoop" ? (OV 4 Type 9 - G1)

Afhankelijk van je inzet en studieresultaten behaal je één van volgende oriënteringsattesten:

 • een A-attest als je GESLAAGD bent.
 • een B-attest als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde basisopties, onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald.
  De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom. 
  Op een B–attest wordt vermeld wat je niet mag volgen.
 • een C-attest als je NIET GESLAAGD bent.
  Dit attest moet je opvolgen en blijft gelden bij een schoolverandering. 

  Samen met een A- of B-attest krijg je het getuigschrift van de 1ste graad en het getuigschrift van basisonderwijs wanneer je dit om een of andere reden nog niet hebt.

 

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Veranderen van school mag altijd.

 • Tot 15 november mag je overstappen van BVL naar 1A.
  De begeleidende klassenraad van het BVL én je ouders moeten akkoord gaan.
  Natuurlijk moet je steeds aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.
 • Tot en met 15 januari mag je binnen het BVL veranderen van beroepenveld of combinatie van beroepenvelden of van het BVL naar het 2de leerjaar van de 1ste graad.
  Je moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.

In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad afwijken van deze data.

 

Wat na "Hout - Kantoor-verkoop" ? (OV 4 Type 9 - G1)

De meeste leerlingen studeren verder in het beroepsonderwijs.
Meestal in een studierichting die aansluit bij één van de beroepenvelden die ze leerden kennen in het BVL.

 De logisch aansluitende studierichtingen OV4 type 9  in de 2de graad BSO na \'Hout - Kantoor en verkoop\' zijn:

 • Hout,
 • Kantoor,
 • Verkoop.
Overschakelen naar een andere studierichting binnen het BSO kan nog steeds maar wordt best vooraf grondig overdacht.

Overschakelen naar een deeltijds systeem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je tenminste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot je 16 jaar.

BuSO Opleidingsvorm 4 type 9 - Hout - Kantoor-verkoop  

Beschrijving van de richting "Hout - Kantoor-verkoop" (OV 4 Type 9 )

Beroepenveld HOUT:

Je maakt kennis met beroepen uit de houtsector (timmerman, meubelmaker, binnen- en buitenschrijnwerker, dakwerker, …) en leert over veel voorkomende loof- en naaldbomen.
Je leert verschillende houtsoorten (her)kennen, hoe ze best verwerkt worden en je ontdekt en oefent met de meest gebruikte gereedschappen om hout te verwerken.
Ook maak je kennis met verschillende soorten plaatmateriaal (triplex, multiplex, spaanderplaat, …), het fabricageproces en je leert waarvoor ze gebruikt worden.
Je maakt zelf een aantal zaken uit hout en leert al doende rolmeter, houtvijl, -beitel, -schroeven, schroevendraaiers, zaag en vernisborstel gebruiken.
Je leert eenvoudige plannen lezen, eenvoudige ontwerpen schetsen en je ontwerpen mooi afwerken.

Beroepenveld KANTOOR en VERKOOP:

Dit beroepenveld is het meest theoretische van alle beroepenvelden.
Veel aandacht gaat naar het correct spreken en schrijven in het Nederlands en het Frans.
Daarnaast oefen je in het klasseren, kopiëren, beantwoorden en doorverbinden van telefoons.
Je krijgt de kans zelfstandig te werken met de computer.
Zo leer je bvb. blind typen en eenvoudige zakelijke brieven schrijven.
Je maakt kennis met enkele kantoorjobs en beroepen die te maken hebben met ‘kopen en verkopen’( bediende, telefonist, verkoper, …).
Je leert waarom mensen bepaalde artikelen kopen (prijs, reclame, bereikbaarheid van de winkel, …).
Je leert waarop een verkoper moet letten (houding, voorkomen, ...) en je oefent verkoopsgesprekken.
Je verdiept je in de verschillende verkooppunten (markten, veilingen, nacht- en buurtwinkels, speciaalzaken, postorderbedrijven, warenhuizen,...), hun inrichting, openingsuren, ....
Je leert bestellingen en verkoopfacturen maken, kosten en winsten berekenen, omrekenen van euro naar vreemde valuta (vreemde muntsoort). Je leert over boekhouden, banken, belastingen, leningen, ….
Je leert de verschillende manieren van betalen kennen en hun voor- en nadelen.

Welke lessen krijg ik in "Hout - Kantoor-verkoop" ? (OV 4 Type 9 - G1)

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Hout - Kantoor-verkoop" volgen ? (OV 4 Type 9 - G1)

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
   
 

Wie wordt toegelaten tot "Hout - Kantoor-verkoop" ? (OV 4 Type 9 - G1)

Wat kan je behalen na "Hout - Kantoor-verkoop" ? (OV 4 Type 9 - G1)

Afhankelijk van je inzet en studieresultaten behaal je één van volgende oriënteringsattesten:

 • een A-attest als je GESLAAGD bent.
 • een B-attest als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde basisopties, onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald.
  De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom. 
  Op een B–attest wordt vermeld wat je niet mag volgen.
 • een C-attest als je NIET GESLAAGD bent.
  Dit attest moet je opvolgen en blijft gelden bij een schoolverandering. 

  Samen met een A- of B-attest krijg je het getuigschrift van de 1ste graad en het getuigschrift van basisonderwijs wanneer je dit om een of andere reden nog niet hebt.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Veranderen van school mag altijd.

 • Tot 15 november mag je overstappen van BVL naar 1A.
  De begeleidende klassenraad van het BVL én je ouders moeten akkoord gaan.
  Natuurlijk moet je steeds aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.
 • Tot en met 15 januari mag je binnen het BVL veranderen van beroepenveld of combinatie van beroepenvelden of van het BVL naar het 2de leerjaar van de 1ste graad.
  Je moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.

In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad afwijken van deze data.

Wat na "Hout - Kantoor-verkoop" ? (OV 4 Type 9 - G1)

De meeste leerlingen studeren verder in het beroepsonderwijs.
Meestal in een studierichting die aansluit bij één van de beroepenvelden die ze leerden kennen in het BVL.

 De logisch aansluitende studierichtingen OV4 type 9  in de 2de graad BSO na \'Hout - Kantoor en verkoop\' zijn:

 • Hout,
 • Kantoor,
 • Verkoop.
Overschakelen naar een andere studierichting binnen het BSO kan nog steeds maar wordt best vooraf grondig overdacht.

Overschakelen naar een deeltijds systeem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je tenminste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot je 16 jaar.