BuSO Opleidingsvorm 4 type 4 - Grafische communicatie en media  

Beschrijving van de richting "Grafische communicatie en media" (OV 4 Type 4 )

De basisoptie Grafische communicatie en media bereidt voor op de studierichtingen van het studiegebied Grafische communicatie en media in de 2de graad van het TSO.

Deze richtingen leiden je op voor een loopbaan in de grafische sector.
Grafische communicatie en media is eerder praktijkgericht. 
Je krijgt een praktische en theoretische kennismaking met alles wat er reilt en zeilt in een drukkerij: bv. prepress, meerkleurendruk, multimedia,...
Via bezoeken leer je de verschillende functies in het grafisch bedrijf en de soorten drukwerk kennen. 
Je leert de belangrijkste tekengereedschappen gebruiken (potlood, trekpen, passer, …).
Je leert meer over kleuren en hoe je ze kan gebruiken in een drukwerk.
Je leert de samenstelling, soorten en formaten van papier kennen. Je verneemt meer over de verschillende drukmethoden: hoogdruk, diepdruk, vlakdruk en zeefdruk.
Je leert de basis van lay-out, hoe je een tekst mooi kunt opmaken en schikken.
Je leert een korte tekst zetten (bv. visitekaartje, titelblad voor eigen cursus, …) op een traditionele manier met de hand en/of machinaal in lood en op een moderne manier op de PC.
Je leert eenvoudige illustraties maken voor drukwerk door snijden en kleven van vlakken, figuurtjes en letters, met foto’s…
Zo kan je eenvoudige voorwerpen drukken zoals stickers en T-shirt.
Enige creatieve feeling moet zeker aanwezig zijn.

 

Welke lessen krijg ik in "Grafische communicatie en media" ? (OV 4 Type 4 - G1)

Filteren op net:

 

Waar kan ik "Grafische communicatie en media" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

 

Wie wordt toegelaten tot "Grafische communicatie en media" ? (OV 4 Type 4 - G1)

Je wordt toegelaten:

 • als je geslaagd bent in het 1ste leerjaar A (hou wel rekening met een eventuele clausulering);
 • als je geslaagd bent in het Beroepsvoorbereidend leerjaar. Bijkomende voorwaarde is hier een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.
De toelatingsklassenraad kan, onder bepaalde voorwaarden,  de gevolgen van een behaald B- of C-attest ongedaan maken.

Regelmatige leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

In afwijking van voorgaande voorwaarden kunnen leerlingen met tekorten voor bepaalde programmaonderdelen in het onderliggend leerjaar worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert.
Dit na overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling komt.

De bedoeling is:

 • rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten;
 • meer individuele leertrajecten aan te bieden.

In dit geval gelden volgende uitzonderlijke modaliteiten:

 • deze tekorten moeten weggewerkt zijn vóór het einde van het 2de leerjaar (bv. via remediëring, bijkomende opdrachten, ...).
 • in het 1ste leerjaar wordt het oriënteringsattest vervangen door het attest regelmatige lesbijwoning
 • beslist de delibererende klassenraad van het 2de leerjaar van de 1ste graad om een oriënteringsattest A van het 1ste leerjaar toe te kennen aan leerlingen die tekorten van het 1ste leerjaar hebben weggewerkt maar niet geslaagd zijn in het 2de leerjaar.

Leerlingen met een attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar binnen het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van de desbetreffende graad.

 

Wat kan je behalen na "Grafische communicatie en media" ? (OV 4 Type 4 - G1)

Je behaalt één van volgende oriënteringsattesten:

 • een Oriënteringsattest A als je GESLAAGD bent;
 • een Oriënteringsattest B als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen. Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald. De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom;
 • een Oriënteringsattest C als je NIET GESLAAGD bent;
 • een getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift van basis­onderwijs wordt bovendien uitgereikt aan de regelmatige leerlin­gen die het beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht beëindigd heb­ben en er nog geen houder van zijn;
 • Het getuigschrift van de 1ste graad wordt uitgereikt aan de leerlingen die een 2de leerjaar van de 1ste graad of een beroepsvoorbereidend leer­jaar met vrucht hebben beëindigd. Binnen het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad kan de delibererende klassenraad van het 2de leerjaar beslissen om een oriënteringsattest A van het 1ste leerjaar van die graad toe te kennen aan elke leerling die de tekorten van het 1ste leerjaar heeft weggewerkt doch niet geslaagd is in het 2de leerjaar. Bij die toekenning wordt een getuigschrift van basisonderwijs gevoegd, voor zover de leerling dat nog niet heeft.

 

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Veranderen van school mag altijd.

Tot en met 15 januari mag je naar het BVL en je mag ook tot dan van basisoptie veranderen.
Na 15 januari kan dit enkel mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

 

Wat na "Grafische communicatie en media" ? (OV 4 Type 4 - G1)

BuSO Opleidingsvorm 4 type 4 - Grafische communicatie en media  

Beschrijving van de richting "Grafische communicatie en media" (OV 4 Type 4 )

De basisoptie Grafische communicatie en media bereidt voor op de studierichtingen van het studiegebied Grafische communicatie en media in de 2de graad van het TSO.

Deze richtingen leiden je op voor een loopbaan in de grafische sector.
Grafische communicatie en media is eerder praktijkgericht. 
Je krijgt een praktische en theoretische kennismaking met alles wat er reilt en zeilt in een drukkerij: bv. prepress, meerkleurendruk, multimedia,...
Via bezoeken leer je de verschillende functies in het grafisch bedrijf en de soorten drukwerk kennen. 
Je leert de belangrijkste tekengereedschappen gebruiken (potlood, trekpen, passer, …).
Je leert meer over kleuren en hoe je ze kan gebruiken in een drukwerk.
Je leert de samenstelling, soorten en formaten van papier kennen. Je verneemt meer over de verschillende drukmethoden: hoogdruk, diepdruk, vlakdruk en zeefdruk.
Je leert de basis van lay-out, hoe je een tekst mooi kunt opmaken en schikken.
Je leert een korte tekst zetten (bv. visitekaartje, titelblad voor eigen cursus, …) op een traditionele manier met de hand en/of machinaal in lood en op een moderne manier op de PC.
Je leert eenvoudige illustraties maken voor drukwerk door snijden en kleven van vlakken, figuurtjes en letters, met foto’s…
Zo kan je eenvoudige voorwerpen drukken zoals stickers en T-shirt.
Enige creatieve feeling moet zeker aanwezig zijn.

Welke lessen krijg ik in "Grafische communicatie en media" ? (OV 4 Type 4 - G1)

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Grafische communicatie en media" volgen ? (OV 4 Type 4 - G1)

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
   
 

Wie wordt toegelaten tot "Grafische communicatie en media" ? (OV 4 Type 4 - G1)

Je wordt toegelaten:

 • als je geslaagd bent in het 1ste leerjaar A (hou wel rekening met een eventuele clausulering);
 • als je geslaagd bent in het Beroepsvoorbereidend leerjaar. Bijkomende voorwaarde is hier een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.
De toelatingsklassenraad kan, onder bepaalde voorwaarden,  de gevolgen van een behaald B- of C-attest ongedaan maken.

Regelmatige leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

In afwijking van voorgaande voorwaarden kunnen leerlingen met tekorten voor bepaalde programmaonderdelen in het onderliggend leerjaar worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert.
Dit na overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling komt.

De bedoeling is:

 • rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten;
 • meer individuele leertrajecten aan te bieden.

In dit geval gelden volgende uitzonderlijke modaliteiten:

 • deze tekorten moeten weggewerkt zijn vóór het einde van het 2de leerjaar (bv. via remediëring, bijkomende opdrachten, ...).
 • in het 1ste leerjaar wordt het oriënteringsattest vervangen door het attest regelmatige lesbijwoning
 • beslist de delibererende klassenraad van het 2de leerjaar van de 1ste graad om een oriënteringsattest A van het 1ste leerjaar toe te kennen aan leerlingen die tekorten van het 1ste leerjaar hebben weggewerkt maar niet geslaagd zijn in het 2de leerjaar.

Leerlingen met een attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar binnen het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van de desbetreffende graad.

Wat kan je behalen na "Grafische communicatie en media" ? (OV 4 Type 4 - G1)

Je behaalt één van volgende oriënteringsattesten:

 • een Oriënteringsattest A als je GESLAAGD bent;
 • een Oriënteringsattest B als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen. Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald. De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom;
 • een Oriënteringsattest C als je NIET GESLAAGD bent;
 • een getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift van basis­onderwijs wordt bovendien uitgereikt aan de regelmatige leerlin­gen die het beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht beëindigd heb­ben en er nog geen houder van zijn;
 • Het getuigschrift van de 1ste graad wordt uitgereikt aan de leerlingen die een 2de leerjaar van de 1ste graad of een beroepsvoorbereidend leer­jaar met vrucht hebben beëindigd. Binnen het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad kan de delibererende klassenraad van het 2de leerjaar beslissen om een oriënteringsattest A van het 1ste leerjaar van die graad toe te kennen aan elke leerling die de tekorten van het 1ste leerjaar heeft weggewerkt doch niet geslaagd is in het 2de leerjaar. Bij die toekenning wordt een getuigschrift van basisonderwijs gevoegd, voor zover de leerling dat nog niet heeft.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Veranderen van school mag altijd.

Tot en met 15 januari mag je naar het BVL en je mag ook tot dan van basisoptie veranderen.
Na 15 januari kan dit enkel mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

Wat na "Grafische communicatie en media" ? (OV 4 Type 4 - G1)