Secundair onderwijs
 
Opleiding:
Bijzonder transport
Onderwijsvorm:
Beroepssecundair onderwijs
Graad:
Derde graad
Leerjaar:
Derde leerjaar
 
 
Aantal scholen: 6
 
TechnOV (Technologisch Onderwijs Vilvoorde)
  Zennelaan 51-53, 1800 Vilvoorde
02 251 34 28 - info.technov@kov.be - http://www.kov.be/index.cfm?MID01=15&IID=60
 
Sted. Lyceum Meir
  Eikenstraat 8, 2000 Antwerpen
03 212 19 40 - meir@stedelijklyceum.be - http://www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceummeir
 
Atlas College Genk - Techniek & Innovatie
  Collegelaan 19, 3600 Genk
089 33 36 00 - techniekinnovatie@atlascollege.be - https://www.atlascollege.be/techniek-innovatie/
 
VTI Zeebrugge - campus Zeebrugge
  Ploegstraat 38, 8380 Zeebrugge
050 55 96 10 - zeebrugge@olvtd.be - http://www.olvtd.be
 
Guldensporencollege Engineering
  Beekstraat 21, 8500 Kortrijk
056 21 23 01 - engineering@guldensporencollege.be - http://www.guldensporencollege.be/engineering
 
GO! KTA MoBi - campus Drongen
  Industriepark-Drongen 14/006, 9031 Drongen
09 282 09 06 - tavrachtwagen@ktamobi.be - http://www.ktamobi.be
 
Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.