Humane wetenschappen - Tweede graadASO

Welke lessen krijg ik in "Humane wetenschappen" ?

De lessentabel bestaat uit maximaal 32 lestijden per week.

  Lessentabel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 

Voor het vak AV Godsdienst / N.C. Zedenleer heb je keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-confessionele Zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

 
Basisvorming  
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 3 3
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Specifiek gedeelte  
Cultuurwetenschappen 2 2
Gedragswetenschappen 2 2
Complementair gedeelte  
Vakken vrij in te vullen door de school 4 4
 

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.