Plant-, dier- en milieutechnieken - Tweede graad TSO

Situering binnen studiegebied "Land- en tuinbouw"
 
 
Tweede graad Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.
Biotechnische wetenschappen (TSO)
Plant-, dier- en milieutechnieken (TSO)
Assistent dierlijke productie duaal * (BSO)
Assistent plantaardige productie duaal * (BSO)
Hippisch assistent duaal * (BSO)
Medewerker florist duaal * (BSO)
Medewerker groen- en tuinaanleg duaal * (BSO)
Medewerker groen- en tuinbeheer duaal * (BSO)
Paardrijden en -verzorgen (BSO)
Plant, dier en milieu (BSO)
Assistent dierlijke productie duaal * (DBSO)
Assistent plantaardige productie duaal * (DBSO)
Hippisch assistent duaal * (DBSO)
Medewerker fastfood duaal * (DBSO)
Medewerker florist duaal * (DBSO)
Medewerker groen- en tuinaanleg duaal * (DBSO)
Medewerker groen- en tuinbeheer duaal * (DBSO)
Biotechnische wetenschappen (TSO)
Dier- en landbouwtechnische wetenschappen (TSO)
Natuur- en groentechnieken duaal * (TSO)
Natuur- en groentechnische wetenschappen (TSO)
Planttechnische wetenschappen (TSO)
Dier en milieu duaal (BSO)
Dierenzorg (BSO)
Groenaanleg en -beheer duaal (BSO)
Groendecoratie (BSO)
Groendecoratie duaal (BSO)
Landbouw (BSO)
Paardrijden en -verzorgen (BSO)
Plant en milieu duaal (BSO)
Tuinbouw en Groenvoorziening (BSO)
Groenaanleg en -beheer duaal (DBSO)
Groendecoratie duaal (DBSO)
Paardenhouderij duaal * (DBSO)
Plant en milieu duaal (DBSO)
Agro- en groenbeheer (TSO)
Agro- en groenmechanisatie (TSO)
Agromanagement * (BSO)
Bloemsierkunst (BSO)
Bosbouw en bosbeheer (BSO)
Florist duaal * (BSO)
Gespecialiseerde dierenverzorging (BSO)
Land- en tuinbouwmechanisatie (BSO)
Manegehouder-rijmeester (BSO)
Mecanicien tuin-, park- en bosmachines duaal * (BSO)
Natuurbeheerder duaal * (BSO)
Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen land- en tuinbouw duaal * (BSO)
Tuinaanleg en onderhoud (BSO)
Tuinaanlegger- groenbeheerder duaal (BSO)
Tuinbouwproductie (BSO)
Veehouderij en landbouwteelten (BSO)
Dier en milieu duaal * (DBSO)
Florist duaal * (DBSO)
Mecanicien tuin-, park- en bosmachines duaal * (DBSO)
Natuurbeheerder duaal * (DBSO)
Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen land- en tuinbouw duaal * (DBSO)
Productiemedewerker dier duaal * (DBSO)
Productiemedewerker plant duaal * (DBSO)
  (* = Niet ingericht)
 
Beschrijving van de studierichting "Plant-, dier- en milieutechnieken"
 

Een bepaalde vooropleiding is niet nodig.
Starten kan na elke basisoptie van het tweede leerjaar.
Deze studierichting richt zich tot leerlingen met interesse voor praktisch werk binnen en buiten in de landbouw (veeteelt, machines, grondbewerkingen, landbouwteelten), tuinbouw (groenten, bloemen, fruit, tuinaanleg of -onderhoud), de natuur en met huisdieren.

Ze vormt een brede basis voor de studierichtingen Dier- en landbouwtechnische wetenschappen, Natuur- en groentechnische wetenschappen en Planttechnische wetenschappen  in de 3de graad TSO.
Uiteraard zullen er al leerlingen zijn die een duidelijke interesse hebben voor planten of dieren.
Hiervoor kan de school aparte klassen voorzien, die het accent meer richten naar dieren of planten.
Naast algemene vakken krijg je een pakket wetenschappen en leer je over planten, dieren en milieu, ook in de praktijk.

Plant: hier leer je de plantenwereld kennen: de levensprocessen van planten leer je verklaren aan de hand van anatomische en fysiologische kenmerken.
Je verwerft basiskennis over de levenscycli van de verschillende soorten planten (zaadplanten, sporenplanten, zwammen). Je leert planten vermeerderen, voeden en verzorgen.

Dier: Je leert over de dierenwereld in het algemeen; over het gedrag, welzijn, voeding, huisvesting, ziekte, etc. Je krijgt inzicht in het levensproces van de verschillende diersoorten door studie van anatomische en fysiologische kenmerken.
Je leert dieren voederen, huisvesten, verzorgen.

Milieu: Je leert over verschillende invloedsfactoren op ons milieu, zowel biotische (virussen, bacteriën, schimmels) als abiotische.
Je verwerft basisinzicht over de invloed van de bodem, het klimaat en chemische processen op het ecosysteem.

Verder leer je:
• veiligheids-, gezondheids- en milieumaatregelen,
• materialen en machines gebruiken en onderhouden,
• markteconomisch denken en respectvol omgaan met planten, dieren en het milieu,
• ICT- en sociale vaardigheden,
• specifieke landbouwvaardigheden en landbouwvoertuigen besturen…

 
Welke lessen krijg ik in "Plant-, dier- en milieutechnieken" ?

De lessentabel bestaat uit maximaal 36 lestijden per week

  Lessentabel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 

Voor het vak AV Godsdienst / N.C. Zedenleer heb je keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

 
Basisvorming  
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen - -
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Keuzegedeelte  
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Landbouw, Tuinbouw, Toegepaste natuurwetenschappen, Toegepaste biologie 3-6 3-6
Praktijk landbouw, tuinbouw, toegepaste natuurwetenschappen, toegepaste biologie 5-2 5-2
Complementair gedeelte  
Vakken vrij in te vullen door de school 8 8
 
  Lessentabel Gesubsidieerd Vrij Onderwijs
 

Een lessentabel omvat minimaal 28 lestijden voor de basisvorming en het specifiek gedeelte samen. Scholen kunnen het complementair gedeelte vrij invullen; de daar vermelde vakken gelden enkel als aanbeveling.

'-‘ : vóór  ‘-‘  staat het minimum aantal lesuren, na ‘-‘ staat het aantal lesuren waar de voorkeur van het VVKSO naar uitgaat. De school kiest vrij hoeveel lesuren ze organiseert.

 
Basisgedeelte  
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Landbouw, Toegepaste natuurwetenschappen, Tuinbouw 8-10 8-10
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Toegepaste biologie 2 2
Toegepaste chemie 2 2
Toegepaste fysica 2 2
Wiskunde 3 3
Complementair gedeelte  
Algemene techniek 2 2
Informatica 1 1
 
  Lessentabel Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs
 

Voor het vak Godsdienst / NC Zedenleer heb je de keuze tussen Anglikaanse, Islamitische, Israëlitische, Katholieke, Orthodoxe, Protestantse Godsdienst of NC Zedenleer.

 
Basisgedeelte  
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 of 0 0
Chemie 1 of 0 0
Engels 2 2
Frans 2 2
Fysica 0 2 of 0
Geschiedenis 1 1
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 0 of 2 0 of 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Keuzegedeelte  
Praktijk Tuinbouw, Praktijk Landbouw 3-4 3-4
Toegepaste biologie, Tuinbouw, Landbouw 0-2 0-2
Toegepaste chemie, Tuinbouw, Landbouw 0-2 0-2
Tuinbouw, Landbouw 1-6 1-6
Complementair gedeelte  
Vakken vrij in te vullen door de school 4-8 4-8
 

In het basisgedeelte van het 3de jaar kan de school kiezen voor 1u Biologie en 1u Fysica of voor 2u
Natuurwetenschappen. 
In het basisgedeelte van het 4de jaar kan de school kiezen voor 2u Fysica of voor 2u Natuurwetenschappen.

-‘ : vóór  ‘-‘  staat het minimum aantal lesuren, na ‘-‘ staat het maximum aantal lesuren.  De school kiest vrij hoeveel lesuren ze organiseert. Het keuzegedeelte moet in totaal wel 9u bedragen.

Met de keuze van 4 tot 8u aanvullende vakken en lestijden in het complementair gedeelte kiest de school voor een uurrooster van minimum 32u tot maximum 36u.

 

  Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten
 

Voor het vak Godsdienst / NC Zedenleer heb je keuze tussen Anglicaanse, Islamitische, Israëlitische, Katholieke, Orthodoxe, Protestantse Godsdienst of NC Zedenleer.

 
Basisgedeelte  
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Keuzegedeelte  
Praktijk Tuinbouw of Praktijk Landbouw 3/4 3/4
Toegepaste biologie, Tuinbouw, Landbouw 0/2 0/2
Toegepaste chemie, Tuinbouw, Landbouw 0/2 0/2
Tuinbouw, Landbouw 1/6 1/6
Complementair gedeelte  
Keuzevak(ken) 4/8 4/8
 
 
Wie wordt toegelaten tot "Plant-, dier- en milieutechnieken" ?
 

Je wordt toegelaten:

 • als je geslaagd was in het 1ste leerjaar van de 2de graad ASO, TSO of KSO 
  (hou wel rekening met eventuele clausuleringen);
 • als je geslaagd was in het 2de leerjaar van de 2de graad BSO. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;
 • als je in het bezit bent van het getuigschrift van de 2de graad behaald in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;
 • als je uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) komt.
  In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
De toelatingsklassenraad kan, onder bepaalde voorwaarden,  de gevolgen van een behaald B- of C-attest ongedaan maken.

In afwijking van voorgaande voorwaarden kunnen leerlingen met tekorten voor bepaalde programmaonderdelen in het onderliggend leerjaar worden toegelaten.
In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert na overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit hij komt. De inrichtende macht beslist of de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid.
De bedoeling is rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten en meer individuele leertrajecten aan te bieden.
Als de school van die afwijking gebruik maakt gelden volgende uitzonderlijke modaliteiten:

• de tekorten moeten weggewerkt zijn vóór het einde van het 2de leerjaar van de 2de graad (bv. via remediëring, bijkomende opdrachten, ...).
• in het 1ste leerjaar wordt het oriënteringsattest vervangen door het attest regelmatige lesbijwoning
• beslist de delibererende klassenraad van het 2de leerjaar van de 2de graad om een oriënteringsattest A van het 1ste leerjaar toe te kennen aan leerlingen die tekorten van het 1ste leerjaar hebben weggewerkt maar niet geslaagd zijn in het 2de leerjaar.

Leerlingen met een attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar van de 2de graad, binnen het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van desbetreffende graad, worden ook toegelaten.

Zie regelgeving SO 64, 9.2.7.1. en 9.2.7.2.

 
Wat kan je behalen na "Plant-, dier- en milieutechnieken" ?
 

Je kan één van volgende Oriënteringsattesten behalen: A, B of C:

 • een Oriënteringsattest A als je GESLAAGD bent;
 • een Oriënteringsattest B als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald.
  De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom.
 • een Oriënteringsattest C als je NIET GESLAAGD bent.
 • een Getuigschrift van de 2de Graad indien je geslaagd bent in het 2de leerjaar van de 2de graad (= A- of B-attest).
 
Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?
 

Veranderen van school mag altijd.
Tot en met 15 januari mag je binnen hetzelfde leerjaar veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting.

De toelatingsklassenraad beslist of ze na 15 januari een overgang naar een andere studierichting en/of onderwijsvorm toestaat.

 
Wat na "Plant-, dier- en milieutechnieken" ?
 

Als je kiest voor een studierichting van het studiegebied LAND- EN TUINBOUW in de derde graad, zijn er mogelijkheden zowel in TSO als BSO.
Dit wil niet zeggen dat alle overschakelingen zomaar vlot haalbaar zijn.
Informeer je goed of je gevolgde traject voldoende basis heeft voor de richting die je kiest.
In het BSO zijn er in dit studiegebied ook modulair georganiseerde opleidingen.
De modules zijn niet opgenomen in onderstaand overzicht van aansluitende mogelijkheden omdat zij niet allemaal zomaar toegankelijk zijn.
Informatie over de modules vind je bij het overzicht van opleidingen in de derde graad BSO.
Dit zijn de mogelijkheden binnen het studiegebied LAND- EN TUINBOUW:

Dier- en landbouwtechnische wetenschappen
Dierenzorg
Groendecoratie
Landbouw
Natuur- en groentechnische wetenschappen
Planttechnische wetenschappen
Tuinbouw en Groenvoorziening

Een overgang naar andere richtingen in andere onderwijsvormen is mogelijk en wordt best individueel bekeken.

Overschakelen naar een Deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je ten minste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot je 16 jaar.

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.