Let op! Deze opleiding wordt nergens ingericht!

-

 
Beschrijving van de studierichting ""
 
 
Welke lessen krijg ik in "" ?
  Lessentabel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 

Voor het vak AV Godsdienst / N.C. Zedenleer heb je keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-confessionele Zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

*De school kan alle vakken afzonderlijk inrichten (= niet Maatschappelijke vorming en Project algemene vakken)

OF de school kan ‘Maatschappelijke vorming’ inrichten (= Aardrijkskunde + Geschiedenis)

OF de school kan ‘Project algemene vakken’ inrichten (= Aardrijkskunde + Geschiedenis + Natuurwetenschappen + Nederlands + Wiskunde).

 
Basisvorming  
Aardrijkskunde 1*
Frans 2
Geschiedenis 1*
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 3
Maatschappelijke vorming 2*
Natuurwetenschappen 1*
Nederlands 3*
Plastische opvoeding 1
Project algemene vakken (PAV) 8*
Wiskunde 2*
Keuzegedeelte  
Mode 2
Praktische oefeningen mode 7
Praktische oefeningen verzorgingstechnieken, huishoudkunde 3
Praktische oefeningen voeding, huishoudkunde 4
Verzorgingstechnieken, Huishoudkunde 1
Voeding, Huishoudkunde 1
 
  Lessentabel Gesubsidieerd Vrij Onderwijs
 

Als er bij een vak twee getallen vermeld worden met een koppelteken, betekent dit: het eerste getal geeft het minimum aantal lesuren dat kan ingericht worden; het tweede getal geeft het aantal lesuren waar de voorkeur van het VVKSO naar uitgaat. De school kiest echter zelf hoeveel lesuren ze organiseert.

 
Basisgedeelte  
Frans 1-2
Godsdienst 2
Informatie- en communicatietechnologie
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 3
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 3
Keuzegedeelte  
Huishoudkunde, Mode 2
Huishoudkunde, Voeding 5
Mode 7
Complementair gedeelte  
Vakken door de school te kiezen 0 tot 4
 

Bij het vak Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is geen aantal lestijden vermeld.Omwille van de grote verscheidenheid tussen de scholen, laat het VVKSO de scholen vrij in de wijze waarop de ICT -doelstellingen worden gerealiseerd.

Het vak Frans staat hier afzonderlijk vermeld, maar als de school gebruikt maakt van de mogelijkheid om twee of meer vakken van de basisvorming te integreren in Project Algemene Vakken (PAV), dan kan Frans daar deel van uitmaken.

  Lessentabel Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs
 

Voor de lessentabel verwijzen we naar OVSG (Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten) en GO! (Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).
De provinciale scholen van Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen volgen de leeerplannen van OVSG.
De provinciale scholen van Oost-Vlaanderen volgen GO!-leerplannen.

 

Geen lessentabel beschikbaar voor Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs.

  Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten
 
 

Geen lessentabel beschikbaar voor Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten.

 
Wie wordt toegelaten tot "" ?
 
 
Wat kan je behalen na "" ?
 
 
Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?
 
 
Wat na "" ?
 

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.