Bijzondere vorming woordkunst-drama - Derde graad KSO

Situering binnen studiegebied "Podiumkunsten"
 
 
Tweede graad Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.
Dans (KSO)
Muziek (KSO)
Woordkunst-drama (KSO)
Dans (KSO)
Muziek (KSO)
Woordkunst-drama (KSO)
Bijzondere muzikale vorming (KSO)
Bijzondere vorming dans (KSO)
Bijzondere vorming woordkunst-drama (KSO)
  (* = Niet ingericht)
 
Beschrijving van de studierichting "Bijzondere vorming woordkunst-drama"
 

Dit bijkomend jaar richt zich naar leerlingen die zich willen voorbereiden op de artistieke toelatingsproeven van hogere opleidingen in toneelkunst.  
Het is zowel bedoeld voor jongeren die geen KSO-opleiding ‘Woordkunst-Drama’ hebben gevolgd en die na het behalen van hun diploma SO (ASO, TSO, BSO) alsnog wensen door te stromen naar het hoger kunstonderwijs in de podiumkunsten.
Ook jongeren die via het Deeltijds Kunst Onderwijs geproefd hebben van de podiumkunsten maar wiens niveau nog ontoereikend is, zijn welkom.

Het is de bedoeling dat je een intensieve vooropleiding krijgt in de woordkunsten (voordracht, toneel, cabaret, kleinkunst, muziektheater,…).
Bovendien verwerf je inzicht in het hedendaagse theateraanbod en in je eigen mogelijkheden op het vlak van podiumkunsten.

Let op
de school kan (dus geen verplichting) een geschiktheidsproef organiseren die door de toelatingsklassenraad wordt beoordeeld.
De geschiktheidsproef is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding.
De proef peilt naar je artistieke aanleg. Bij een negatieve evaluatie heb je recht op 1 herkansing.
In dit geval moet de toelatingsklassenraad externe deskundigen als raadgevend lid opnemen.
Het aantal externe deskundigen bepaalt een school vrij, maar zij mogen in geen geval voordrachtgever bij de school zijn.
Elke kandidaat-leerling moet de geschiktheidsproef afleggen.

 
Welke lessen krijg ik in "Bijzondere vorming woordkunst-drama" ?
  Lessentabel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 
 

Geen lessentabel beschikbaar voor GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

  Lessentabel Gesubsidieerd Vrij Onderwijs
 
 

Geen lessentabel beschikbaar voor Gesubsidieerd Vrij Onderwijs.

  Lessentabel Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs
 
 

Geen lessentabel beschikbaar voor Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs.

  Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten
 
 
Basisgedeelte  
Dans 2
Dramaturgie 2
Esthetica 2
Koor 1
Lichamelijke opvoeding 2
Mentoring 2
Nederlands 2
Project module audiovisuele vorming 2
Project module zang 1
Repertoire 2
Spreken en stemtraining 2
Toneel 4
Trainingsmodule dans 2
Trainingsmodule stem 1
Trainingsmodule toneel 5
Zang 1
 
 
Wie wordt toegelaten tot "Bijzondere vorming woordkunst-drama" ?
 

Je wordt toegelaten als je in het bezit bent van een diploma van secundair onderwijs.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse -, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

 
Wat kan je behalen na "Bijzondere vorming woordkunst-drama" ?
 

Een attest van regelmatige lesbijwoning, als je het leerjaar geheel of ten dele hebt gevolgd.

 
Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?
 

Tot en met 30 september mag je binnen hetzelfde leerjaar veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting.

 
Wat na "Bijzondere vorming woordkunst-drama" ?
 

Na deze richting ga je verder studeren in het hoger onderwijs. 

7de specialisatiejaren BSO

Als de toelatingsklassenraad van de school het toelaat kan je kiezen voor een 7de specialisatiejaar bso in een ander studiegebied.

 
Er worden in dit studiegebied geen 7de specialisatiejaren BSO georganiseerd.
 
Se-n-Se

Met je diploma secundair onderwijs op zak kan je ook kiezen voor een Se-n-Se- opleiding (secundair na secundair) kso of tso.
Deze opleidingen zijn sterk beroepsgericht.
Je wordt rechtstreeks toegelaten in Se-n-se-opleidingen van hetzelfde studiegebied waarin je het diploma secundair onderwijs hebt behaald.
Binnen het studiegebied Podiumkunsten worden echter geen Se-n-Se-opleiningen georganiseerd.
Bij de overgang naar een specialisatiejaar of Se-n-Se van een ander studiegebied heb je toestemming nodig van de toelatingsklassenraad, eventueel na een toelatingsproef.

Er worden in dit studiegebied geen Se-n-Se opleidingen georganiseerd.
 
Voorbereidend jaar

In het aso en kso worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.
In het aso gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
In het kso bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.
Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.

 
HBO5

Deze opleidingen positioneren zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Ze maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor. 
De graduaatsopleidingen en HBO5 Verpleegkunde bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding of in HBO5 Verpleegkunde. 

Via deze link kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen, het aanbod, ….

Er zijn inhoudelijk geen aansluitende opleidingen
 
Professionele Bachelors

Met het diploma van secundair onderwijs op zak is verder studeren in het Professioneel hoger onderwijs  mogelijk.
Uiteraard ben je het best voorbereid op studierichtingen die een beroep doen op je specifieke vooropleiding. Natuurlijk kan je ook voor een totaal andere vervolgstudie kiezen.
Niet alle opleidingen zijn even vlot haalbaar. Motivatie, studiehouding, vooropleiding en talent bepalen mee je succes. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Bespreek de keuze grondig vooraleer te beslissen.

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
Media en Entertainment Business
Audiovisuele kunsten : Audiovisuele Media
Audiovisuele kunsten : Podiumtechnieken
Audiovisuele technieken: Film, tv en video
Dans
Musical
Pop- en rockmuziek : Muziekmanagement
Pop- en rockmuziek : Muziektechniek
Pop- en rockmuziek : Muzikant
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Muzikale opvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Project kunstvakken
 
Academische Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen, doch voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
De academische opleidingen aan de universiteit zijn sterk theoretisch en hier is een instap na kso verre van vanzelfsprekend.
De academische opleidingen aan een \'School of Arts\' zijn een voortzetting van het kunstonderwijs en leggen het accent meer op het artistieke dan op het theoretische.
Je moet voor deze richtingen een artistieke toelatingsproef doen. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
Audiovisuele kunsten : Montage
Audiovisuele kunsten : Film
Muziek : Instrument/Zang
Muziek : Instrumentenbouw
Muziek : Muziekpedagogie
Muziek : Muziektheorie/Schriftuur
Muziek : Muziektherapie
Muziek : Scheppende muziek
Muziek : Uitvoerende muziek
Muziek : Jazz
Muziek : Compositie
Muziek : Directie
Kunstwetenschappen
Musicologie
Kunstwetenschappen en archeologie
Drama : Acteren
Drama : Kleinkunst
Drama : Regie & schrijven
Drama : Woordkunst
Drama : zonder afstudeerrichtingen
Audiovisuele kunsten : Animatiefilm
Audiovisuele kunsten : Communicatie- en multimediadesign
Audiovisuele kunsten : Radio
Audiovisuele kunsten : Schrijven
Audiovisuele kunsten : Cinematografie
Audiovisuele kunsten : Televisie-film
 

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.