Tuinaanlegger/groenbeheerder duaal - Derde graad DBSO

 
Beschrijving van de studierichting "Tuinaanlegger/groenbeheerder duaal"
 

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert:

 • werkzaamheden uitvoeren, organiseren en sturen inzake aanleg, onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes
 • het vooropgestelde ontwerp realiseren, in stand houden en ontwikkelen volgens de wensen van de klant en/of de opdrachtgever

Deze duale opleiding is gebaseerd op de

 • Beroepskwalificatie tuinaanlegger/groenbeheerder, niveau 4

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis).

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren.
Open het tabblad ’Lessen’, om het te raadplegen.

Bron: www.duaalleren.vlaanderen en omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase

 
Welke lessen krijg ik in "Tuinaanlegger/groenbeheerder duaal" ?
  Lessentabel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 
 

Geen lessentabel beschikbaar voor GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

  Lessentabel Gesubsidieerd Vrij Onderwijs
 
 

Geen lessentabel beschikbaar voor Gesubsidieerd Vrij Onderwijs.

  Lessentabel Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs
 
 

Geen lessentabel beschikbaar voor Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs.

  Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten
 
 

Geen lessentabel beschikbaar voor Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten.

 
Wie wordt toegelaten tot "Tuinaanlegger/groenbeheerder duaal" ?
 

Specifieke toelatingsvoorwaarden om te mogen starten in een duale opleiding : 

 • Je moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht (16 of 15 jaar zijn); 
   

 • Tot en met de 1e lesdag van november?kan je instappen in dit specialisatiejaar. 
  Starten na deze dag kan enkel als de  klassenraad akkoord gaat. 
   
  Vanaf 1 september 2025 is geen datum meer van toepassing, enkel het akkoord van de klassenraad. 

 Daarnaast gelden er bij de start van 7 BSO duaal dezelfde?algemene toelatingsvoorwaarden?als voor 7 BSO niet- duaal: 

 • het diploma secundair onderwijs hebben behaald of een studiegetuigschrift van het 2e of 3e leerjaar van de 3e graad SO in een studierichting uit een verwant studiegebied van de duale opleiding. 

 • het diploma SO of studiegetuigschrift van 6 SO hebben behaald in een studierichting uit een niet- verwant studiegebied van de duale opleiding. 
  In dit geval moet de klassenraad akkoord gaan.   
   
  Voor de duale opleidingen ‘Thuis en bejaardenzorg/zorgkundige’ en ‘Verzorgende/zorgkundige’ geldt dit niet; hier is de toelating enkel mogelijk binnen hetzelfde studiegebied. 
   

 • als je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school komt, kan de klassenraad van de school je toelaten.  
  Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar. 
   
  Voor de duale opleidingen ‘Thuis en bejaardenzorg/zorgkundige’ en ‘Verzorgende/zorgkundige’ kunnen enkel die leerlingen die komen uit een (verwante) opleiding Personenzorg van een Frans- of Duitstalige school in België, toegelaten worden mits akkoord van de klassenraad.  
   
  Overstappen vanuit BuSO OV 1,2 of 3 kan enkel als de toelatingsklassenraad akkoord is en de leerling beantwoordt aan de bijzondere toelatingsvoorwaarden.  
  Voor leerlingen uit BuSO OV 4 gelden enkel de toelatingsvoorwaarden uit het gewoon onderwijs.  
   

 • Als je uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) komt, kan de klassenraad van de school je toelaten.  
  Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar. 
   

 • Als je een zij- instromer ** bent, kan de klassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.  

-Voor bepaalde duale opleidingen gelden?bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding.?Zie tabblad ‘Lessen’. 

 
Wat kan je behalen na "Tuinaanlegger/groenbeheerder duaal" ?
 

Je kan volgende studiebewijzen behalen: 

 • Het diploma secundair onderwijs als je geslaagd bent voor je volledige duale opleiding (algemene + beroepsgerichte vorming) 
   

 • Het studiegetuigschrift van het 3e  leerjaar van de 3e  graad als je geslaagd bent voor je volledige duale opleiding (uitgereikt aan leerlingen die instromen vanuit 6 ASO, TSO of KSO) 
   

 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de vakken van de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de vakken algemene vorming.  
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen. 
   

 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een kleiner afgerond geheel uit een beroepskwalificatie. Ook deze deelkwalificaties hebben hun belang op de arbeidsmarkt.  
  Let wel:Niet elke beroepskwalificatie is opgedeeld in deelkwalificaties.  

 • een bewijs van competenties als je enkele afzonderlijke competenties hebt behaald maar geen recht hebt op 1 van de bovenvermelde studiebewijzen  
  Of als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte. ?  

De klassenraad beslist wanneer je opleiding is afgerond, welk studiebewijs je krijgt en wanneer.  
Meestal is dat op het einde van het schooljaar (30 juni) maar het kan ook tijdens het schooljaar. 
 
Let wel: je ontvangt niet alle bovenvermelde studiebewijzen tegelijk. 
Een onderwijskwalificatie omvat al beroepskwalificatie(s) en of deelkwalificatie(s). 
Beroepskwalificatie omvatten al evt. onderliggende deelkwalificaties. 

In CDO’s gaf elke geslaagde module (vroeger bij DBSO)  recht op een deelcertificaat. Dat is niet langer zo.  

In duaal leren wordt pas op het einde van de opleiding een studiebewijs gegeven.  

 
Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?
 
 
Wat na "Tuinaanlegger/groenbeheerder duaal" ?
 

De meeste leerlingen gaan na DBSO werken.

Als je toch wil verder studeren kan je je best informeren bij je CLB.
Er zijn afhankelijk van het door jou behaalde studiebewijs, zeker nog mogelijkheden: Volwassenenonderwijs, VDAB, SYNTRA, Defensie, …
Als je je diploma van secundair onderwijs behaalt, is  doorstroming naar het hoger onderwijs (Hoger beroepsonderwijs, Professionele bachelor…) mogelijk. Realiseer je dat deze overstap in de praktijk vaak zeer moeilijk is.

Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je je diploma secundair onderwijs.  
Na deze duale opleiding kan je:  

 • gaan? werken of  

 • verder studeren. Dat kan op verschillende niveaus. ?Niet elke overstap zal even makkelijk zijn.  
  Bespreek dit vooraf met je trajectbegeleider of CLB. 

Werken?  
Heb je een/enkele beroepskwalificaties behaald? 
Vergeet dan niet deze voor te leggen aan je (toekomstige) werkgever. Ze zijn belangrijk voor de arbeidsmarkt. 

Verder studeren? 
Je kan nog een ander specialisatiejaar BSO? kiezen.  
Kies je een 7 BSO uit een?ander studiegebied, dan?moet je de toestemming hebben van de klassenraad van de school. 

Met je diploma SO op zak, kan je een voorbereidend jaar volgen. Deze jaren worden ingericht in het ASO en het KSO als voorbereiding op het hoger onderwijs. 
In het ASO wil men tekorten in wiskunde en wetenschappen bijwerken. In het KSO zijn deze jaren bedoeld als voorbereiding op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.  

Met je diploma SO op zak kan je verder studeren?in Se-n-Se en in het hoger onderwijs?(graduaten, HBO5- verpleegkunde, professionele bachelor…).  

Se-n-Se- opleiding (secundair na secundair)  
Je kan verder studeren in alle Se-n-Se- opleidingen (TSO en KSO) van hetzelfde studiegebied waarin je je diploma secundair onderwijs hebt behaald. Als je kiest voor een Se-n-Se uit een ander studiegebied moet de toelatingsklassenraad van de school dit toestaan.  
Sommige Se-n-Se’ s worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.  

Graduaten/ HBO5- Verpleegkunde ?maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau tussen het SO en de professionele bachelor. Ze bereiden je voor op het uitoefenen van een bepaald beroep. Met het diploma SO op zak, kan je starten in elke graduaatsopleiding of in ?HBO5- verpleegkunde.  
 
Je mag ook starten in een professionele bacheloropleiding (PBa). 
Na het BSO is de overstap naar een PBa? niet vanzelfsprekend. In het BSO kreeg je immers een eerder beperkte theoretische basis. 
Houd bij je keuze rekening met je vooropleiding.? De studierendementscijfers (SR) informeren je o.m. over het gemiddeld studiesucces in een bepaalde PBa vanuit een studierichting SO. Deze SR worden vermeld bij elke opleiding hoger onderwijs onder het tabblad ‘studierendement’. 

Je mag ook starten in de meeste academische bachelors (ABa). Voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.?  

Deze opleidingen worden door de universiteit* georganiseerd en zijn nog veel theoretischer dan de PBa’ s. Een instap na BSO is zeker niet vanzelfsprekend.  
Bespreek vooraf je keuze en je kansen op studiesucces met je ouders, leerkrachten, het CLB… 

Misschien zijn extra VDAB-opleidingen, opleidingen binnen het Volwassenenonderwijs, Defensie of Politie… ook het overwegen waard?  

  

*De opleiding ‘Nautische wetenschappen’ wordt georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool en kunstopleidingen in de studiegebieden ‘Muziek en Podiumkunsten’ en ‘Audiovisuele en Beeldende Kunst’ worden door een School of Arts georganiseerd.

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.