Voorbereidende divisie KMS -

 
Beschrijving van de studierichting "Voorbereidende divisie KMS"
 

De Voorbereidende Divisie op de KMS bereidt burgers en militairen gedurende één schooljaar voor op de studies in de KMS ; zowel voor de faculteit Sociale en Militaire Wetenschappen (SMW) als voor de Polytechnische faculteit (POL).
De VDKMS stoomt je op één jaar klaar om, in de beste omstandigheden, deel te nemen aan de toelatingswedstrijd tot de KMS en om je studies en militaire opleiding daar met succes te beëindigen.

Je ontvangt tijdens die periode in de VDKMS een soldij, een eindejaarspremie en vakantiegeld.
Bovendien zijn je logement (de VDKMS is een internaat, behalve voor gehuwden en officieel samenwonenden), maaltijden, uniform en alle studiekosten gratis.
Je ouders behouden het recht op kinderbijslag.

Het schooljaar start met een militaire initiatieperiode van 10 dagen.
Aansluitend volgt de academische vorming met weken van 42 lesperiodes.
Het accent ligt op die vakken die tijdens de verdere studies in de KMS ook belangrijk zijn: twaalf tot vijftien lesuren wiskunde, zes of zeven lesuren eerste taal, zeven of acht lesuren tweede taal en vijf lesuren fysieke training.
De andere lesuren worden verdeeld onder fysica, scheikunde, Engels, geschiedenis, burgerzin en begeleid zelfstandig leren.

Je wordt permanent begeleid en geëvalueerd.
In januari en juni zijn er examens voor alle vakken.
De studies worden geregeld onderbroken voor typisch militaire activiteiten of adventure training.
Hierbij is teambuilding een essentieel element en trachten we de groepsgeest te bevorderen.
De nadruk ligt evenwel op de academische vorming die je in de VDKMS krijgt.
We helpen je je lacunes bij te werken en je verwerft op die manier, als kandidaat leerling, een solide, intellectuele basis voor de universitaire studies in de KMS.

 
Wie wordt toegelaten tot "Voorbereidende divisie KMS" ?
 

Je moet in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs bij aanvang van de vorming.
Je mag de leeftijd van 33 jaar niet bereikt hebben op 31 december van het wervingsjaar en dat geldt zowel voor burgerkandidaten als voor militairen.
Bovendien moet elke kandidaat medische, sportieve en psychotechnische selectieproeven afleggen en moet hij / zij deelnemen aan de academische toelatingsexamens eerste taal, tweede taal en wiskunde voor de KMS. Kandidaten die niet voor alle proeven slagen of kandidaten die wel slagen maar niet bij de besten zijn om studies aan de Koninklijke Militaire School aan te vangen, kunnen worden toegelaten tot de VDKMS.

 
Wat kan je behalen na "Voorbereidende divisie KMS" ?
 
 
Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?
 
 
Wat na "Voorbereidende divisie KMS" ?
 

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.