Topsport-sportinitiatie - Tweede graad BSO

Situering binnen studiegebied "Sport"
 
 
Tweede graad Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.
Sportwetenschappen (ASO)
Wetenschappen-topsport (ASO)
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO)
Topsport (TSO)
Topsport-sportinitiatie (BSO)
Moderne talen-topsport (ASO)
Sportwetenschappen (ASO)
Wetenschappen-topsport (ASO)
Wiskunde-topsport (ASO)
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO)
Topsport (TSO)
Topsport-sportinitiatie (BSO)
Fitnessbegeleider duaal (TSO)
Sportclub- en fitnessbegeleider (TSO)
Topsport-sportbegeleider (BSO)
Naamloos leerjaar (BSO)
  (* = Niet ingericht)
 
Beschrijving van de studierichting "Topsport-sportinitiatie"
 

Deze studierichting is bedoeld voor topsporters die een sportopleiding willen combineren met een minder theoretische opleiding. Naast sport (theorie en praktijk) krijg je een pakket toegepaste economie.
Voor bepaalde sporten kan de overstap naar een topsportopleiding nog gebeuren in de 2e of zelfs de 3e graad, voor andere sporten als bv. turnen begin je best veel vroeger.

Gedurende 12 u per week  train je onder de deskundige begeleiding van trainers die afgevaardigd zijn door de sportfederatie waarvan je een erkenning hebt verkregen: de Vlaamse Basketballiga, de Vlaamse Tafeltennisliga, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Vlaamse Triatlon- en Duatlonliga.
De sportfederaties zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van de sporturen.

Voor de sporttheorie werkt de school samen met trainers van Vlaamse Trainersschool en het Rode Kruis, waardoor het mogelijk wordt attesten en brevetten te behalen (Bewegingsanimator, algemeen gedeelte van Initiator), Jeugdrodekruishelper, Rodekruishelper, Reanimatie.

Je leert je vlot uitdrukken in verschillende talen.
Dit komt later op sportief vlak beslist van pas.
Ook leer je vlot communiceren over meer praktische onderwerpen als contracten, verzekeringen…
Deze onderwerpen komen aan bod tijdens je lessen toegepaste economie.

Wil je weten welke topsportschool, welke sport organiseert, klik hier.

Let op:
Enkel leerlingen die erkend zijn door de selectiecommissie komen in aanmerking voor deze studierichting. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken sportfederatie (Vlaamse Basketballiga, VTT liga, KB Voetbalbond en de Vlaamse Tri en D Liga), het BOIC en BLOSO. Deze toekenning betekent niet dat je het daarop volgend jaar gegarandeerd verder de topsportrichting kan blijven volgen! Het topsportstatuut wordt elk jaar opnieuw herbekeken.

Let op:
Niet elke jongere die in het bezit is van een topsportstatuut A of B of geselecteerd wordt voor de nationale ploeg, EK, WK of de Olympische spelen, gaat naar een topsportschool.
Hij of zij kan ook kiezen voor begeleiding van de sportclub of private trainer en daarnaast een niet-topsportstudierichting volgen.
Ingeval het gaat om een leerling met een topsportstatuut in de discipline tennis of voetbal, kan de toelatings- of begeleidende klassenraad van de secundaire school de leerling vrijstellen van bepaalde vakken tijdens een gedeelte van het/het hele schooljaar.
Uiteraard moeten de leerling en zijn ouders hiermee akkoord gaan. 

Meer info kan je lezen in 2.2.8 van de omzendbrief

 
Welke lessen krijg ik in "Topsport-sportinitiatie" ?

In de 2e graad BSO volg je maximaal 36 lestijden per week. Je lessenrooster bestaat uit :

een beperkt aantal Algemene vakken + heel wat Technische en Praktijkvakken + Complementaire activiteiten.

Zelfs tussen scholen die tot hetzelfde net behoren, kunnen de lessentabellen van eenzelfde studierichting verschillen.
Vergelijk dus grondig de infobrochures van de scholen alvorens te beslissen welke school je kiest.

  Lessentabel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 

Voor het vak AV Godsdienst / N.C. Zedenleer heb je keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Het specifiek gedeelte kan bestaan uit volgende vakken:

AV Sport (theorie), AV Sport (topsport atletiek: afstandslopen), AV Sport (topsport atletiek: explosieve nummers), AV Sport (topsport basketbal), AV Sport (topsport golf), AV Sport (topsport gymnastiek), AV Sport (topsport handbal), AV Sport (topsport kunstschaatsen) AV Sport (topsport ruitersport)AV Sport (topsport schermen), Sport (topsport taekwondo) AV Sport (topsport tafeltennis), AV Sport (topsport tennis), AV Sport (topsport triatlon-duatlon), AV Sport (topsport voetbal), AV Sport (topsport volleybal), AV Sport (topsport wielrennen), AV Sport (topsport windsurfen), AV Sport (topsport zeilen)

 
Basisvorming  
Engels of Frans
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken (PAV)
Sport
 
  Lessentabel Gesubsidieerd Vrij Onderwijs
 
 

Geen lessentabel beschikbaar voor Gesubsidieerd Vrij Onderwijs.

  Lessentabel Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs
 
 

Geen lessentabel beschikbaar voor Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs.

  Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten
 

Voor het vak Godsdienst / NC Zedenleer heb je keuze tussen Anglicaanse, Islamitische, Israëlitische, Katholieke, Orthodoxe, Protestantse Godsdienst of NC Zedenleer.

 
Basisgedeelte  
Engels 2 2
Frans 2 2
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2 2
Project algemene vakken (PAV) 6 6
Keuzegedeelte  
Sport 15 15
Toegepaste informatica 2 2
Complementair gedeelte  
Keuzevak(ken) 3 tot 7 3 tot 7
 
 
Wie wordt toegelaten tot "Topsport-sportinitiatie" ?
 

Je kunt starten in het 2de leerjaar van de 2de graad (4 BSO) als je ofwel:

 • geslaagd bent in het 1ste leerjaar van de 2de graad (3 ASO, TSO, KSO, BSO).
  Je beschikt dus over een oriënteringsattest A of B. Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen.
 • uit het BUSO komt (Onderwijsvorm 1, 2, 3) én mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
 • een ‘attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar van de 2de graad’ hebt behaald én overgaat naar het 2de leerjaar van die graad binnen een school die het systeem toepast van ‘uitstel van deliberatie tot het einde van de graad’.
  De inrichtende macht van een school kan immers beslissen dit systeem toe te passen.
 • een ‘attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar van de 2de graad’ hebt behaald én overgaat met tekorten voor bepaalde vakken, naar het 2de leerjaar van die graad.
  Dit kan enkel binnen een school die het systeem toepast van ‘overgang met tekorten'.
  In dit systeem moeten de tekorten van het 1ste leerjaar in het 2de leerjaar worden weggewerkt, bv. via remediëring, bijkomende opdrachten… .
  De voltallige toelatingsklassenraad moet akkoord gaan, na overleg met de delibererende klassenraad van het 1ste leerjaar van de 2de graad.

Zie regelgeving SO 64, 9.2.8.1. en 9.2.8.2.

 
Wat kan je behalen na "Topsport-sportinitiatie" ?
 

Je kan één van volgende Oriënteringsattesten/Getuigschriften behalen:

 • een A-attest als je GESLAAGD bent.
 • een B-attest als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald.
  De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt, vermeldt wat je niet mag volgen en moet meedelen waarom
 • een C-attest als je NIET GESLAAGD bent.
 • een Getuigschrift van de 2de Graad indien je geslaagd bent in het 1ste en het 2de leerjaar van de 2de graad (= A- of B-attest).
 • ! een Oriënteringsattest van het 1ste leerjaar van de 2de graad (A, B) als je vorig én (een gedeelte van) dit schooljaar les volgde in een school die het systeem van \'uitstel van deliberatie tot het einde van de graad\' toepast én vóór het einde van de 2de graad overstapt naar een studierichting van dezelfde of een andere school waar dit systeem van uitstel niet wordt toegepast.
  Voorwaarde is dat de delibererende klassenraad van het 1ste leerjaar van de 2de graad oordeelt dat jij je tekorten hebt weggewerkt in de loop van het 2de leerjaar.
  Hiervoor hoef je niet te slagen in 4 BSO.
 
Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?
 

Veranderen van school mag altijd.
Veranderen van lineair BSO naar modulair BSO kan op voorwaarde dat:

 • er geen instapvereisten gelden in de module(s) waarnaar men wil overstappen of
 • de toelatingsklassenraad beslist je, op basis van je eerder gevolgde lineaire opleiding, vrij te stellen van de instapvereisten die gelden voor de module(s)

Veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar mag tot en met 15 januari. Natuurlijk moet je steeds voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

De toelatingsklassenraad beslist of ze na 15 januari een overgang naar een andere studierichting en/of onderwijsvorm toestaat.

 
Wat na "Topsport-sportinitiatie" ?
 

In theorie kan je in de 3e graad verder studeren in alle BSO- studierichtingen van hetzelfde studiegebied. Binnen het studiegebied \'Sport\' bestaat in het BSO enkel volgende studierichting:

Topsport-sportinitiatie

De overgang naar een BSO- studierichting uit een ander studiegebied is soms mogelijk maar wordt best vooraf individueel bekeken.

Overschakelen naar een Deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf 15 jaar op voorwaarde dat je ten minste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot je 16 jaar.

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.