Let op! Deze opleiding wordt nergens ingericht!

-

 
Beschrijving van de studierichting ""
 
 
Welke lessen krijg ik in "" ?
  Lessentabel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 

Voor het vak AV Godsdienst / N.C. Zedenleer heb je keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

 
Basisvorming  
Engels of Frans 2 2
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken (PAV) 6 6
Keuzegedeelte  
Mode 7 7
Plastische opvoeding 2 2
Praktijk mode 13 13
Complementair gedeelte  
Vakken vrij in te vullen door de school 2 2
 
  Lessentabel Gesubsidieerd Vrij Onderwijs
 

Een lessentabel omvat minimaal 28 lestijden voor de basisvorming en het specifiek gedeelte samen. Scholen kunnen het complementair gedeelte vrij invullen; de daar vermelde vakken gelden enkel als aanbeveling.

'-‘ : vóór  ‘-‘  staat het minimum aantal lesuren, na ‘-‘ staat het aantal lesuren waar de voorkeur van het VVKSO naar uitgaat. De school kiest vrij hoeveel lesuren ze organiseert.

 
Basisgedeelte  
Commerciële Presentatie en Lifestyle (CPL) 6-8 6-8
Frans 2-3 2-3
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 0 of 2 0 of 2
Mode 9-11 9-11
Nederlands 0 of 2 0 of 2
Plastische opvoeding, Beeldende vorming 2 2
Project algemene vakken (PAV) 6 of 0 6 of 0
Wiskunde 0 of 2 0 of 2
Complementair gedeelte  
Engels 2 2
Toegepaste informatica 1-2 1-2
 
  Lessentabel Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs
 

Voor het vak Godsdienst / NC Zedenleer heb je de keuze tussen Anglikaanse, Islamitische, Israëlitische, Katholieke, Orthodoxe, Protestantse Godsdienst of NC Zedenleer.

 
Basisgedeelte  
Frans 1 1
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Modestudie en vormgeving 4 4
Project algemene vakken (PAV) 6 6
Keuzegedeelte  
Initiatie verkooptechnieken 1 1
Interieur 4 4
Mode 6 6
Modestudie en vormgeving 4 4
Modetekenen 1 1
Presentatietechnieken 1 1
Realisatietechnieken mode 5 5
Technisch Tekenen 1 1
Technologie materiaal/materieel 1 1
 
  Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten
 

Voor het vak Godsdienst / NC Zedenleer heb je keuze tussen Anglicaanse, Islamitische, Israëlitische, Katholieke, Orthodoxe, Protestantse Godsdienst of NC Zedenleer.

 
Basisgedeelte  
Engels of Frans 2 2
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken (PAV) 5 of 6* 5 of 6*
Keuzegedeelte  
Mode 22 22
Plastische opvoeding, Mode 1 1
Complementair gedeelte  
Sport 3 3
 

* PAV kan vervangen worden door een pakket van 1u Aardrijkskunde + 1u Geschiedenis + 1u Natuurwetenschappen + 2u Nederlands + 1u Wiskunde OF een pakket van 2u Maatschappelijke vorming + 1u Natuurwetenschappen + 2u Nederlands + 1u Wiskunde.

 
Wie wordt toegelaten tot "" ?
 

Starten met huisonderwijs gebeurt in het begin van het schooljaar.
Om te mogen starten moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Jaarlijks een ‘verklaring van huisonderwijs‘ invullen *zolang je kind huisonderwijs volgt en dit zolang het leerplichtig is.
  • Deze verklaring tijdig** indienen bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) en hiervoor het juiste formulier gebruiken.
  • Op vaste tijdstippen, je kind verplicht inschrijven en laten deelnemen aan de examens van de Vlaamse Examencommissie basisonderwijs tenzij het CLB hiervoor uitdrukkelijk een vrijstelling geeft.

  • Tijdig slagen in de examens en het vereiste getuigschrift basisonderwijs kunnen voorleggen.

  • Controle van de onderwijsinspectie *** aanvaarden.

Als je kind te laat wordt ingeschreven bij de Examencommissie (EC) of niet slaagt binnen de verplichte periode, moet het terug overstappen naar een gewone school.

 

*Als je les volgt in 1 van  volgende privéscholen  heb je geen ‘verklaring van huisonderwijs’ nodig:

  • Europese scholen,
  • internationale scholen die gelijkwaardige studiebewijzen leveren,
  • internationale scholen die door het IB (International Baccalaureate) te Genève, eaccrediteerd zijn
  • scholen gelegen in het buitenland (waar je contactonderwijs volgt).

* *de ‘verklaring van huisonderwijs’ moet ten laatste de 3e schooldag van het schooljaar waarin de leerplichtige leerling start met huisonderwijs, door de ouders ingediend worden bi  het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) . AGODI informeert de ouders over deze verplichting via de algemene website https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/huisonderwijs-voor-leerplichtige-leerlingen .

***De onderwijsinspectie controleert de kwaliteit van het huisonderwijs. Je bent verplicht de onderwijsinspectie toe te laten. Wanneer je de controle niet aanvaard of wanneer 2X na elkaar blijkt dat de minimumeisen niet worden bereikt, moet de leerling zich opnieuw inschrijven in het reguliere onderwijs.

 
Wat kan je behalen na "" ?
 

Enkel via deelname aan examens van de Examencommissie (EC) van de Vlaamse Gemeenschap kan je het officieel getuigschrift basisonderwijs behalen.

1)Voor het behalen van het getuigschrift basisonderwijs (BaO) *** schrijf je je kind in bij de Examencommissie  BaO. Ten laatste in het schooljaar waarin je kind (vóór 1 januari) 11 jaar wordt.

Bijvoorbeeld:
Je kind is geboren in november 2011, het wordt dus 11 in november 2022. Dit is het schooljaar 2022-2023. Je schrijft het in bij de Examencommissie basisonderwijs vóór 1 juni 2023. De examens worden afgelegd in juni 2023.

2) Je kind moet ten laatste in het schooljaar waarin het (vóór 1 januari ) 13 wordt, het getuigschrift BaO behalen.

Bijvoorbeeld:
Je kind is geboren in november 2009, het wordt dus 13 in november 2022 (schooljaar 2022-2023).
Het moet het getuigschrift basisonderwijs behaald hebben in juni 2023 om in het schooljaar  2023- 2024 nog huisonderwijs te mogen volgen.

Je hoeft niet te wachten tot die uiterste data. Je kan vroeger deelnemen aan de examens van de EC. Dat kan al vanaf het jaar waarin je 9 wordt.

Het maakt dus niet uit of je voor of na het examen 9 jaar wordt. Vanaf het jaar waarin je 9 wordt, kan je het getuigschrift basisonderwijs behalen.

 
Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?
 
 
Wat na "" ?
 

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.