Naamloos leerjaar - Derde graad BSO

Situering binnen studiegebied "Richtingen die niet behoren tot een studiegebied."
 
 
Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.
Naamloos leerjaar (BSO)
Naamloos leerjaar (BSO)
  (* = Niet ingericht)
 
Beschrijving van de studierichting "Naamloos leerjaar"
 

Een naamloos leerjaar kan vanaf schooljaar 2014-2015 enkel worden ingericht als er minstens 28u per week besteed wordt aan basisvorming.
Dit algemeen zevende jaar is een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.
Een uitgesproken interesse wordt verwacht voor wiskunde en wetenschappen.
Ook bedrijfsbeheer staat op het programma. 

Je leert in dit jaar je vroegere praktisch-concrete aanpak (typisch BSO) ombuigen naar een meer theoretisch-abstracte benadering. 
Dat is nodig om hoger onderwijs te kunnen volgen.
Zowel het klassikaal als persoonlijk werkritme ligt hier aanzienlijk hoger dan in een specialisatiejaar van het BSO-niveau.
 Er wordt getracht je als leerling te brengen op het niveau van de TSO-eindtermen voor o.a. talen, de wiskundige en wetenschappelijke vorming. 

 
Welke lessen krijg ik in "Naamloos leerjaar" ?
  Lessentabel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 
 

Geen lessentabel beschikbaar voor GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

  Lessentabel Gesubsidieerd Vrij Onderwijs
 
 
Basisgedeelte  
Bedrijfsbeheer 2
Engels 3
Frans 3
Godsdienst 2
Labo chemie 3
Labo fysica 3
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Nederlands 4
Projecten/Seminaries 5
Wiskunde 5
 

Het vak Bedrijfsbeheer is optioneel.

  Lessentabel Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs
 
 

Geen lessentabel beschikbaar voor Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs.

  Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten
 
 

Geen lessentabel beschikbaar voor Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten.

 
Wie wordt toegelaten tot "Naamloos leerjaar" ?
 

Je kunt starten in het 3de leerjaar van de 3de graad, ingericht als een naamloos jaar (7 BSO) als je ofwel:

  • een diploma secundair onderwijs hebt behaald via het BSO.
  • een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het S.O. hebt.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse -, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

 
Wat kan je behalen na "Naamloos leerjaar" ?
 

Je behaalt ofwel:

  • het diploma van secundair onderwijs, als je al een getuigschrift van de 2de graad van het secundair onderwijs hebt én geslaagd bent in het 1ste leerjaar van de 3de graad + in het 2de leerjaar van de 3de graad BSO + in het 3de leerjaar van de 3de graad BSO, ingericht als een specialisatiejaar;
  • een C-attest als je NIET GESLAAGD bent maar het specialisatiejaar wel beëindigd heb ofwel het leerjaar, de onderwijsvorm en de studierichting slechts gedurende een gedeelte van het schooljaar in de betrokken school hebt gevolgd;
  • een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer wanneer de delibererende klassenraad beslist dat je voldaan hebt voor het programma bedrijfsbeheer.
    Let wel: de mogelijkheid wordt voorzien om dit getuigschrift uit te reiken.
    Dit is geen verplichting!
 
Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?
 

Veranderen van school mag altijd.
Tot en met 30 september mag je binnen hetzelfde leerjaar veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting. Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum onder volgende voorwaarden:
a)na kennisname van advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt; 
b) omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

 
Wat na "Naamloos leerjaar" ?
 

Na dit jaar kan je desgewenst doorstromen naar het hoger onderwijs.
Hou bij de keuze terdege rekening met je vooropleiding. 

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.