Buitengewoon secundair onderwijs
 
Opleiding:
Receptiemedewerker
 
Aantal scholen: 2
 
BuSO KOCA Secundair Onderwijs
  Van Schoonbekestraat 131 , 2018 Antwerpen
03 240 01 33 - secundaironderwijs@koca.be - https://www.koca.be/secundaironderwijs/
type 3   type 7   type 9   type basisaanbod  
BuSO Sint-Gregorius
  Jules DestrĂ©elaan 67 , 9050 Gentbrugge
09 210 01 50 - info@sintgregorius.be - https://sintgregorius.be/buso
type 3   type 4   type 7   type 9  Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.