Secundair onderwijs
 
Opleiding:
Callcentermedewerker
Onderwijsvorm:
Deeltijds beroepssecundair onderwijs
Graad:
Niet-graadgebonden
Leerjaar:
Geen leerjaar
 
 
Aantal scholen: 1
 
Instituut Anneessens - Funck
  Groot Eiland 13, 1000 Brussel
02 423 53 10 - hallo@clwbrussel.be - https://www.clwbrussel.be/Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.