Secundair onderwijs
 
Opleiding:
Bosbouw en bosbeheer
Onderwijsvorm:
Beroepssecundair onderwijs
Graad:
Derde graad
Leerjaar:
Derde leerjaar
 
 
Aantal scholen: 1
 
GO! Technisch atheneum Horteco Vilvoorde
  de Bavaylei 116, 1800 Vilvoorde
02 251 04 48 - info@horteco.be - http://www.ktahorteco.be/Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.