Secundair onderwijs
 
Opleiding:
Mode-verkoop
Onderwijsvorm:
Beroepssecundair onderwijs
Graad:
Derde graad
Leerjaar:
Derde leerjaar
 
 
Aantal scholen: 1
 
Ensorinstituut - GO! Koninklijk Technisch Atheneum
  Generaal Jungbluthlaan 4, 8400 Oostende
059 50 09 31 - oostende@ensorinstituut.be - http://www.ensorinstituut.be



Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.