Secundair onderwijs
 
Opleiding:
Uurwerkmaken
Onderwijsvorm:
Beroepssecundair onderwijs
Graad:
Derde graad
Leerjaar:
Eerste en tweede leerjaar
 
 
Aantal scholen: 1
 
Technicum De Londenstraat
  Londenstraat 43, 2000 Antwerpen
03 202 45 30 - contact@so.tna.be - https://delondenstraat.be/Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.