Secundair onderwijs
 
Opleiding:
Schoonheidsverzorging
Onderwijsvorm:
Beroepssecundair onderwijs
Graad:
Derde graad
Leerjaar:
Tweede leerjaar
 
 
Aantal scholen: 5
 
Focus Noord
  Lakborslei 339, 2100 Deurne
03 327 30 11 - lakbors@stedelijklyceum.be - http://www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumlakbors
GO! Atheneum Schoten
  Emiel Blangenoisstraat 2, 2900 Schoten
03 658 52 31 - info@atheneumschoten.be - http://www.atheneumschoten.be
GO! De Prins - Campus Weerstandsplein
  Weerstandsplein 1, 3290 Diest
013 35 05 33 - onthaal@deprinsdiest.be - http://www.deprinsdiest.be
Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs (PISO)
  Alexianenweg 2, 3300 Tienen
016 81 45 11 - info@piso.be - http://www.piso.be/
GO! Technisch Atheneum Ieper
  Plumerlaan 26, 8900 Ieper
057 20 16 20 - info@technischatheneumieper.be - http://www.kta-ieper.com/Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.