Secundair onderwijs
 
Opleiding:
Grieks-Latijn
Onderwijsvorm:
Algemeen secundair onderwijs
Graad:
Derde graad
Leerjaar:
Tweede leerjaar
 
 
Aantal scholen: 3
 
GO! Atheneum Halle
  Auguste Demaeghtlaan 40, 1500 Halle
02 363 82 40 - secretariaat.ka.halle@ringscholen.be - http://www.campuskahalle.be/ka/
Sint-Lievenscollege
  Kasteelpleinstraat 31, 2000 Antwerpen
03 201 48 80 - humaniora@slca.be - http://sintlievens.eu/
kOsh23
  Collegestraat 46, 2200 Herentals
014 25 45 00 - collegestraat@kosh.be - https://kosh.be/Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.