Opleiding: Biowetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Biotechniek
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Landbouw, Tuinbouw, Voeding,
 
 
Klemtonen
 

De opleidingen in de biowetenschappen (industrieel ingenieur) richten zich op de toepassing van bio-, natuur- en technologische wetenschappen in plantaardige en/of dierlijke productieprocessen of bij de productie van voedingsmiddelen. De opleiding wordt gekenmerkt door een brede interesse voor plantaardige en dierlijke productie, verwerking van agrarische producten en milieubeheer, gestoeld op een brede wetenschappelijke vorming.


Naast het theoretisch luik wordt al vanaf de eerste bachelor een groot aantal uren besteed aan toepassingen en laboratoriumoefeningen, wat later wordt aangevuld met contacten met het werkveld. In het 1e jaar ligt de klemtoon op exacte wetenschappen als wiskunde, fysica en chemie. De biologische vakken anatomie en fysiologie van plant en dier krijgen ook bijzondere aandacht. In het 2e jaar komen daar o.a. nog biochemie, genetica, bodemkunde en microbiologie als belangrijke vakken bij.


Voor wie?


Het spreekt voor zich dat een uitgesproken interesse voor wiskunde en wetenschappen onontbeerlijk is voor al wie een ingenieursstudie wil aanvatten. Een voorkennis van minstens 4 uur wiskunde per week (in het secundair) wordt ten sterkste aangeraden. Een specifieke voorkennis van opleidingsonderdelen zoals mechanica, elektriciteit en chemie is niet noodzakelijk.


De universiteiten organiseren voor kandidaat-studenten een starttoets. Deelname is verplicht. Je moet je wel vooraf inschrijven!

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Het werkterrein van de master in de Biowetenschappen richt zich zowel tot de dierlijke als plantaardige sector als tot de voedingsindustrie.
Industrieën verwant aan deze sectoren vormen ook een belangrijk werkterrein.
Dit kan enerzijds zijn bij de vervaardiging van de producten die bestemd zijn voor de agro-foodindustrie zoals meststoffen, veevoeders en reinigings- en desinfectiemiddelen.
Anderzijds kan het ook gaan over valorisatie van producten afkomstig van de landbouw zoals verwerking, conservering, verduurzaming en zuivering.
Het werkterrein is sterk innovatief.
Naast de productietakken biedt ook het beheer van natuurgebieden nieuwe tewerkstellingsgebieden.

De belangrijkste uitwegen zijn:

- de agrarische en voedingsindustrieën: landbouw- en tuinbouwondernemingen, fabrieken voor meststoffen, maalderij- en veevoederbedrijven, brouwerijen en gistingsbedrijven, zuivelindustrie, conserveringsbedrijven, suikerraffinaderijen, jam- en stroopfabrieken, biochemische bedrijven
- onderzoekscentra en ontwikkelingslaboratoria voor biotechnologie
- diensten van de federale of gewestelijke overheid (bv. departement Leefmilieu en Infrastructuur): ruilverkaveling, voorlichting als bedrijfsconsulent, proefstations, zuiveringsstations, ...
- handel en marketing van land- en tuinbouwproducten
- beroepsverenigingen voor de landbouw (bv. Belgische Boerenbond)
- zelfstandig land- en tuinbouwbedrijf
- ontwikkelingslanden waar nog een groot tekort is aan bio-ingenieurs
- secundair onderwijs: opleidingen land- en tuinbouw, mits het behalen van een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde  
  Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde : Plantaardige en dierlijke productie  
  Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde : Tuinbouwkunde  
  Biowetenschappen Voedingsindustrie  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
KU Leuven, Campus Geel ()
    Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 20-03-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.