Opleiding: Protestantse godgeleerdheid
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht
Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Godsdienst,
 
 
Klemtonen
 

Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid
De masteropleiding beslaat 2 studiejaren (120 sp) en is bedoeld als een voortzetting en toespitsing van de bachelorstudie op een hoger niveau.
Er is een algemeen gedeelte waarin de student(e) zich op integratieve wijze verdiept in één onderzoeksthema. Het bestaat uit de drie algemene modulen plus de modulen voor hoofd- en bijvakstudie en masterproef.
In dit gedeelte leert de student(e) onder begeleiding zelfstandig wetenschappelijk onderzoek doen en daarvan mondeling en schriftelijk verslag doen.
Daarnaast is er een toegespitst gedeelte waarin de student(e) zich kwalificeert in een professionele of voortgezette wetenschappelijke studie.
In die zin bereidt de master voor op één van de drie finaliteiten:
(1) Theologie en Pastorale praktijk: bereidt voor op het predikantschap in de Verenigde Protestantse Kerk van België of andere protestantse kerk;
(2) Theologie en Godsdienstonderwijs: bereidt voor op het beroep van leerkracht in het protestants-evangelisch godsdienstonderwijs (PEGO) in hoger secundair onderwijs (HSO) (het programma is momenteel in bewerking);
(3) Theologie en Onderzoek: biedt de mogelijkheid van verdere wetenschappelijke studie als voorbereiding op het doen van wetenschappelijk onderzoek (mogelijk het doctoraat in de protestantse godgeleerdheid).

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Je wordt leraar, predikant of wetenschappelijk medewerker.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Canon Law (Iuris Canonici Licentiatus) (E)  
  Gespecialiseerde studies in de praktische theologie: academische pastoraatsopleiding  
  Kerkelijk recht  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid, ()
    Bollandistenstraat 40
1040 Etterbeek
 
Gegevens bijgewerkt tot 08-02-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.