Opleiding: Westerse literatuur
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Taal- en Letterkunde
Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Talen,
Schoolvakken SO: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans,
 
 
Klemtonen
 

KU Leuven
In de master in de westerse literatuur bestudeer je literaturen uit verschillende westerse tradities, van de oudheid tot heden.
De specificiteit van deze master tegenover andere binnen- en buitenlandse masters in de literatuurstudie ligt in de grondige kritische bevraging van de idee van de \'westerse\' literaire traditie, en in de grote nadruk op een meertalig en comparatistisch perspectief.
Specialisten op het terrein van literaire theorie, vergelijkende literatuurwetenschap en uiteenlopende literaire tradities en perioden (van de oudheid tot actuele literatuur) werken nauw samen in een aantal didactische teams. In de master komt een heel brede waaier van literaire fenomenen en tradities aan bod, waardoor je de mogelijkheid hebt een programma samen te stellen waarin je interesses maximaal aan bod komen. 
De master in de westerse literatuur is opgebouwd rond drie modules.
De kernmodule (30 sp) wordt gevolgd door alle studenten. Uit de transversale module kies je een of twee opleidingsonderdelen van 6 sp en uit de keuzemodule kies je drie of vier opleidingsonderdelen.
De masterproef telt 18 studiepunten, alle andere opleidingsonderdelen tellen 6 studiepunten.
Na gemotiveerde aanvraag kun je ook keuzevakken opnemen die niet in de lijst vermeld worden.

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Als master in de westerse literatuur beschik je over een brede waaier van competenties en vaardigheden die je in een groot aantal beroepscontexten kunt inzetten.
Je troeven liggen vooral op het vlak van het vermogen tot reflectie over complexe culturele fenomenen, het inzicht in en omgaan met meertaligheid en interculturaliteit en het overbrengen van die inzichten in media- en/of didactische contexten. 
Door je gevorderde inzicht in interculturele relaties ben je bij uitstek geschikt om in de internationale branche te werken (ambassades, Europese instellingen, vertaaldiensten, maar ook internationaal actieve bedrijven). Daarnaast beschik je over een bredere kennis van literatuur en het vermogen om erover te rapporteren.
Een job in de uitgeverswereld, media en journalistiek behoort eveneens tot de mogelijkheden.
Wie een academische lerarenopleiding volgt, kan uiteraard ook in het onderwijs terecht.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Advanced Studies in Linguistics : Cognitive and Functional Linguistics (E)  
  Advanced Studies in Linguistics : Linguistics in a Comparative Perspective (E)  
  Advanced Studies in Linguistics : Multilingual and Foreign Language Learning and Teaching (E)  
  Estudios IbĂ©ricos e Iberoamericanos (SP)  
  Literatuurwetenschappen  
  Meertalige bedrijfscommunicatie  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 06-02-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.