Opleiding: Industriƫle wetenschappen Elektronica - ICT
Afstudeerrichting: ICT
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Industriƫle wetenschappen en Technologie
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica, Informatica, Natuurwetenschappen, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

KU Leuven Technologiecampus Geel:
Deze mastersopleiding leidt op tot een polyvalente ingenieur: hij beheerst analoge en digitale elektronica, signaalverwerking en telecommunicatie, computernetwerken en hardware, besturingssystemen en systeemprogrammatuur, operationeel bedrijfsbeheer en de nazorg.
Hij heeft de academische competenties verworven van zelfgestuurd leren.
Hij beschikt over de nodige creativiteit, onderzoeksmethodologie en kennis om een onderzoeksvraag op te lossen en over de oplossing te communiceren.
Je analyseert bestaande analoge en digitale elektronische systemen en ontwerpt en implementeert nieuwe gelijkaardige systemen.
Je bent ook in staat om complexe informatie- en communicatiesystemen te analyseren, te ontwerpen en te implementeren.
Naargelang de gekozen afstudeerrichting kun je in de opleiding meer de nadruk leggen op de hardware- of op de softwareaspecten.
Je kan hier kiezen voor een optie Biomedische technologie.

UGent campus Gent:
Het masterjaar bestaat uit drie delen:
- een aantal verplichte vakken (in totaal voor 18 studiepunten),
- de masterproef (18 studiepunten)
- en de keuzepakketten die opgedeeld zijn volgens majors (voor de resterende 24 studiepunten).
Elke major bestaat uit 12 studiepunten.
Je moet minstens één majorpakket kiezen dat eigen is aan de gekozen afstudeerrichting.
Voor de afstudeerrichting ICT is er een major beeld- en spraaktechnologie, een major communicatietechnologie en een major smart devices.
Naast de keuze van een major uit je afstudeerrichting kan je ofwel een tweede major kiezen, uit je eigen of de andere afstudeerrichting, ofwel kan je een aantal vakken vrij kiezen uit de aangeboden majors en een lijst met bijkomende keuzevakken.
Wie bijvoorbeeld denkt aan het oprichten van een eigen bedrijf, kan vooral vakken kiezen uit de ondernemerslijn.
Wie vooral geïnteresseerd is in het ontwerp van elektronica, kan zich verder specialiseren in elektronische metingen, biomedische elektronica of duurzame elektronica en ICT.
De masterproef vormt de brug tussen je opleiding en je job als ingenieur. 

KU Leuven Technologiecampus Gent:
In de specialisatie informatie- en communicatietechnieken gaat de aandacht meer naar de ‘informatie\' zelf.
Je bestudeert de elektronische behandeling van data in de context van technieken voor informatieverwerking en informatie-uitwisseling.
Hier krijg je dus een opleiding in zowel de informatietechnologie als de communicatietechnieken.
Specifieke opleidingsonderdelen in de afstudeerrichting ICT zijn: optimalisatietechnieken, digitale signaalverwerking, datacommunicatie, mobiele communicatie, real-time systemen, gedistribueerde systemen. Met de keuzevakken (bv. artificiële intelligentie, digitale beeldverwerking, software voor mobiele toepassingen... ) én de masterproef kan je eigen accenten leggen in jouw opleiding.
De masterproef is een belangrijk deel van de opleiding.
Bij het uitwerken van de masterproef zijn volgende attitudes en competenties zeer belangrijk: zin voor eigen initiatief en creativiteit, een onderzoeksingesteldheid, synthetiseren en rapporteren. 

KU Leuven Technologiecampus Brugge:
De focus ligt op besturingssystemen, softwaretesten en -ontwikkelingsmethodes en gedistribueerde computersystemen. 

KU Leuven Campus De Nayer:
Je verwerft een basis aan algemene vaardigheden en technische kennis.
Tegelijkertijd voel je je ook thuis in de boeiende wereld van de informatieverwerking. 
Je kunt bestaande analoge en digitale elektronische systemen analyseren en nieuwe gelijkaardige systemen ontwerpen en implementeren.
Je bent ook in staat om complexe informatie- en communicatiesystemen te analyseren, te ontwerpen en te implementeren.
Als industrieel ingenieur elektronica-ICT speel je ook heel vaak een sleutelrol in de ontwikkeling van allerlei toepassingen van digitale media.
Afhankelijk van de gekozen afstudeerrichting, elektronica of informatie- en communicatietechnieken, kun je in de opleiding meer de nadruk leggen op de hardware- of op de softwareaspecten. 
Op deze campus onderzoek en ontwikkel je intelligente beeldverwerkingssystemen op mobiele hardware. 
Afhankelijk van de gekozen afstudeerrichting kun je je in de opleiding meer verdiepen in telecommunicatie- of informatiesystemen.


VUB Brussels Technology Campus 
In de master Elektronica-ICT kun je je verder specialiseren in ingebedde systemen of netwerken.
Binnen elk van deze specialisaties krijg je kennis op vlak van digitale signaalverwerking, computerarchitectuur, netwerktechnologie, multimedia en automatisering.
Het sluitstuk van je opleiding is de masterproef, waarin je op een creatieve, ondernemende en wetenschappelijk onderbouwde manier een technologisch en wetenschappelijk vraagstuk oplost, rekening houdend met duurzaamheid, economische aspecten en bedrijfskundige aspecten. 

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De industrieel ingenieur neemt de plaats in tussen de opdrachtgevers (directeur, hoger kader) en de uitvoerders (ploegbazen, werfleiders, arbeiders).
In tegenstelling tot de burgerlijk ingenieur is de industrieel ingenieur vaak van nabij betrokken bij de rechtstreekse uitvoering van het werk.
In de privésector wordt geregeld van de jonge ingenieur verwacht dat hij het gehele productieproces van het bedrijf doorloopt (en aanvankelijk start met louter technische opdrachten) om met kennis van zaken te kunnen doorgroeien naar verantwoordelijke leidinggevende functies. 
De master in de Industriële wetenschappen: elektronica-ICT is deskundig op de domeinen signaalverwerking en telecommunicatie, elektronisch ontwerp, Electronic Design Automation, productieautomatisering, ICT, telefonie, softwareontwerp, computerhardware en netwerkbeheer.
Hij is in staat analoge en digitale systemen te analyseren, te ontwerpen en te implementeren.
Hij stelt conceptuele informatiesystemen op, creëert datastructuren, codeert applicaties, kiest hardware, realiseert software, bouwt en implementeert microprocessoren.
De afgestudeerden uit de afstudeerrichting ICT zijn specialisten in de computerwereld: het uitwisselen van informatie tussen systemen, het ontwerpen van websites, beeldverwerking en netwerkbeheer.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Enterprise Architecture (E)  
  Welding engineering  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Technology Campus ()
    Nijverheidskaai 170
1070 Anderlecht
KU Leuven, Campus Geel ()
    Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
KU Leuven, Campus De Nayer St.-Katelijne-Waver ()
    J. De Nayerlaan 5
2860 Sint-Katelijne-Waver
KU Leuven, Campus Brugge ()
    Spoorwegstraat 12
8200 Sint-Michiels
KU Leuven, Campus Gent (24A)
    Gebroeders De Smetstraat 1
9000 Gent
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 09-01-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.