Opleiding: Muziek
Afstudeerrichting: Scheppende muziek
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Muziek en Podiumkunsten
Belangstellingsdomeinen: Muziek,
Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Esthetica, Expressie, Kunstgeschiedenis, Muziekleer, Zang,
 
 
Klemtonen
 

HoGent, KASK-Koninklijk Conservatorium
In de afstudeerrichting scheppende muziek heb je keuze uit de specialisaties: 
- Compositie
Compositie focust op de ontwikkeling van de creatieve vermogens binnen het domein van de hedendaags klassieke muziek. 
Tijdens de bacheloropleiding wordt een stevig fundament gelegd waarop een componistenloopbaan zich verder kan ontwikkelen.
Verschillende actuele componeerstijlen behoren tot de mogelijkheid, van experimenteel avant-gardistische tot meer in de traditie verankerde componeerstijlen.
Jouw eigen composities worden uitgevoerd tijdens middagconcerten die met dit doel georganiseerd worden.
Er worden ook workshops georganiseerd waarin korte orkestratieoefeningen in de realiteit worden uitgetest.
- Muziekproductie
De producer lichte muziek is in hoge mate verantwoordelijk voor het uiteindelijke klankresultaat van een cd-productie.
De studie van specifieke vakken als midi, sequencing, klanksynthese en opnametechniek wordt gecombineerd met een ruime muziekopleiding.
Deze combinatie zorgt er voor dat je zelf een originele cd-productie kan realiseren van hoge artistieke en technische kwaliteit en met een belangrijke compositorisch creatieve input.
Daarnaast leer je ook talrijke andere taken te vervullen binnen dit beroepsdomein.

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De afgestudeerden hebben een technisch-muzikale opleiding gekregen in de gekozen optie en/of keuze, wat hen in staat stelt op een professionele wijze nieuwe werken voort te brengen, leiding te geven en muziek te vertolken, muziekwetenschappelijk werk te verrichten, te recenseren e.a.
Ook televisieproducer of -programmator, cultureel attaché of medewerker in een cultureel centrum liggen in de lijn.
Als afgestudeerde kan men terecht in orkesten, als solist (instrumentist of zanger), bij de VRT, eventueel als componist, als bewerker, als zelfstandige of in dienstverband, als lesgever in de eigen specialisatie in muziekacademies na het volgen van een lerarenopleiding.
Nogal wat afgestudeerden opteren (vooraleer het beroepsleven te kiezen) om andere kwalificaties te behalen en specialisaties te volgen.
Als dirigent, als koorleider, als cultureel attaché of recensist, in de perswereld.
Het beroepenveld van musici is versnipperd: scheppend musicus, uitvoerend musicus, instrumentenbouwer, cultuurfunctionaris, muziekrecensent, leraar...
De meeste musici zijn gelijktijdig werkzaam in uiteenlopende beroepen.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Hedendaagse muziek  
  Voortgezette studies muziek  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Hogeschool Gent, Campus Grote Sikkel (23I)
    Hoogpoort 64
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 07-02-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.