Opleiding: Bestuurskunde en publiek management
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Recht,
 
 
Klemtonen
 

Je krijgt een stevige basis in de politieke en economische wetenschappen, de organisatie en werking van de publieke sector, de brede juridische facetten van de maatschappelijke problematiek en de werking van de (Europese) overheidsinstellingen. Je doorgrondt de beleidsvoering van publieke organisaties en bestudeert de structuur en processen binnen publieke en private organisaties.Je ontwikkelt jouw wetenschappelijke competenties en vult jouw leertraject zelf aan met keuzeopleidingsonderdelen. Dit lessenpakket wordt aangevuld met twee vreemde talen: Frans, Engels of Duits. Tijdens een 9-weken durende stage pas je jouw opgedane kennis en kunde toe in de praktijk.


Voor wie?
Een specifieke voorkennis is niet vereist; naast een brede algemene interesse zijn maatschappelijke bewogenheid en organisatietalent pluspunten. 
Je moet wel bekwaam zijn om inzicht in de structuur en de werking van organisaties te verwerven en je moet beleidsteksten kunnen schrijven, problemen analyseren, medewerkers motiveren en efficiënt communiceren. 

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Deze opleiding is gericht op het vormen van polyvalente en multi-inzetbare managers voor de diverse terreinen van hedendaags openbaar bestuur.
De term overheid dekt een brede waaier aan organisaties: gemeentebesturen, OCMW\'s, provinciebesturen, de Vlaamse overheid, de federale overheid, de Europese overheid.
Denk daarbij niet enkel aan administraties, maar ook aan de vele instellingen en projecten die door al die bestuurlijke overheden worden gesteund, beheerd of gecontroleerd.
De opleiding richt zich ook op de publieke sector, bv. media, belangengroepen en privébedrijven die voor of met de overheid werken.
- Overheid: functies in de administratie van openbare besturen (gemeentelijk, provinciaal, Vlaams, federaal, Europees niveau), onderwijs (met lerarenopleiding), diverse overheidsbedrijven, ministeries.
- Industrie: managementfuncties in alle industriële sectoren.

Klik hieronder op één van de beroepen voor een beschrijving van dat beroep, inclusief looninformatie en actuele vacatures.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid  
  Bestuurskunde en publiek management  
  Business Administration (E)  
  Business Engineering (E)  
  Handelswetenschappen : Accountancy en fiscaliteit  
  Handelswetenschappen : Accountancy, auditing en controle  
  Handelswetenschappen : Accountancy, Financiering en Fiscaliteit  
  Handelswetenschappen : Bedrijfsmanagement en ondernemerschap  
  Handelswetenschappen : Business Information Management (E)  
  Handelswetenschappen : Commercieel beleid  
  Handelswetenschappen : Europese en internationale betrekkingen  
  Handelswetenschappen : Finance & risicomanagement  
  Handelswetenschappen : Finance en banking  
  Handelswetenschappen : Financieel management  
  Handelswetenschappen : Fiscaliteit  
  Handelswetenschappen : Human resources management  
  Handelswetenschappen : Internationaal zakenwezen  
  Handelswetenschappen : Management en informatica  
  Handelswetenschappen : Marketing management  
  Handelswetenschappen : Ondernemerschap en Management  
  Handelswetenschappen : People en change management  
  Handelswetenschappen : Personeels- en organisatiemanagement  
  Handelswetenschappen : Strategisch marketing management  
  Handelswetenschappen : Supply Chain Management  
  International Business Economics and Management (E)  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 29-04-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.