Opleiding: Handelswetenschappen
Afstudeerrichting: Internationaal zakenwezen
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie,
 
 
Klemtonen
 

KU Leuven Campus Carolus Antwerpen
De afstudeerrichting Internationaal zakenwezen behandelt de specifieke vraagstukken waarmee bedrijven in een globaliserende economie geconfronteerd worden.
De opleiding biedt inzicht in de theorie en praktijk van het opereren in internationale markten en bereidt je voor op situaties en beslissingen bij het formuleren en implementeren van internationale strategieën.
De volgende aandachtspunten worden daarbij speciaal belicht: internationale handel en investeren, internationale marketing, HRM, financiën en fiscaliteit.
Ook de rol en impact van culturele, ethische, politieke en juridische kenmerken en verschillen op ondernemingen worden behandeld.
IZW bereidt je voor op dergelijke situaties door je de nodige kennis aan te reiken, van analysetechnieken te voorzien en persoonlijke vaardigheden aan te leren zodat je beter kan opereren en managen in internationale en multiculturele markten.
Aan het einde van de opleiding kan je het internationale strategische en operationele ondernemingsbeleid van een bedrijf evalueren en sturen, zowel in KMO’s als in MNO’s.

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De opleiding vormt polyvalent inzetbare economisten, die zowel zelfstandig als in team kunnen functioneren en hierbij vertrouwd zijn met alle bedrijfsfuncties in een economisch context (dit wil zeggen operationele, commerciële, financiële en organisatorische functies). 
Men vindt afgestudeerden terug in leidinggevende functies in tal van industriële sectoren, financiële instellingen en de dienstensector, dit zowel in kmo\'s als in grote bedrijven en de non-profitsector.
Het volgen van een lerarenopleiding biedt ook mogelijkheden in het onderwijs.
Overheid: diverse functies in openbare besturen, ministeries, onderwijs (met lerarenopleiding).
Industrie: kaderfuncties op afdelingen als marketing, accountancy en financiële departementen van alle industriële sectoren (metaal, scheikunde, farmacie, textiel, voeding) en de financiële sector (bank- en verzekeringswezen), distributie- en dienstensector.
Een zelfstandig beroep als fiscaal adviseur of managementconsulent behoort tot de mogelijkheden, eventueel na verdere specialisatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Business Administration (MBA) met focus op ondernemerschap  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
KU Leuven, Campus Carolus Antwerpen (10A)
    Korte Nieuwstraat 33
2000 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 05-04-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.