Opleiding: Beeldende kunsten
Afstudeerrichting: Vrije kunsten
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende kunst
Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, Techniek,
Schoolvakken SO: Beeldende kunsten, Cultuurwetenschappen, Expressie, Grafische technieken, Industriƫle kunst, Kunstambachten, Plastische opvoeding, Publiciteitstekenen, Waarnemingstekenen,
 
 
Klemtonen
 

Artesis PLantijn Hogeschool Antwerpen:
Het is de masteropleiding beeldende kunsten die studenten opleidt tot kunstenaars die op autonome wijze artistiek creërend werk kunnen uitvoeren. Binnen de masteropleiding word je vertrouwd met het kunnen werken in een multidisciplinaire, en in bepaalde gevallen internationale, omgeving.
De volgende opties kunnen gekozen worden binnen de vrije kunsten:
- Beeldhouwkunst
- In Situ3
- Schilderkunst
- Vrije Grafiek
Veel van de theoretische algemeen vormende vakken overkoepelen de verschillende afstudeerrichtingen.

Karel de Grote Hogeschool:
In de Master Vrije Kunsten Sint Lucas Antwerpen ligt de focus op het ontwikkelen van een zelfbewuste en kritische praktijk als kunstenaar. In deze finale fase van het studietraject Vrije Kunsten krijg je de kans om de persoonlijke beeldtaal die je tijdens de Bachelorjaren hebt ontwikkeld tot volle wasdom te laten komen en ermee naar buiten te treden. Tijdens dit proces wordt evenveel aandacht besteed aan creatie als aan reflectie, onderzoek en presentatie. 
In de Master Vrije Kunsten komen alle studenten samen in één open studio. Je kiest zelf het medium, het materiaal, de techniek of dimensie die je het geschiktst lijken om je ideeën uit te drukken. Je individuele project staat centraal en wordt intensief omkaderd door individuele werkgesprekken, collectieve toonmomenten en publieke tentoonstellingen.

Hogeschool PXL- PXL-MAD School of Arts Campus Elfde Linie:
De opleiding Vrije Kunsten geeft je de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen tot een eigenzinnige, authentieke en onderzoekende kunstenaar. Daarvoor kun je terecht in een van de vijf ateliers: Ceramics, Open Lab, Painting, Printmaking of Sculpture and Installation.
Respect voor de specificiteit van een discipline gaat gepaard met theoretische verdieping, aandacht voor hedendaagse internationale tendensen, discipline-overschrijdende projecten en individuele gesprekken met zowel je collega-studenten als je docenten.
Je krijgt zo de mogelijkheid om zelfstandig je eigen praktijk te ontplooien, je eigen positie te bepalen en zelf je tools te kiezen. 
Het hoofdaandeel van de masteropleiding bestaat uit het ontwikkelen van een masterproject, in combinatie met een masterscriptie. Tevens kies je in functie van je individuele masterproject voor een welbepaalde masterstudio, bestaande uit zowel praktische als theoretische werkvormen, en een aantal ondersteunende vakken. Voor het masterproject kan je kiezen uit:
- Keramiek
- Open lab
- Schilderkunst
- Sculptuur & illustratie
- Vrije grafiek
Opleiding bestaat hier ook in het Engels: Visual Arts: Fine Arts


HoGent: KASK-Koninklijk Conservatorium:
Er zijn verschillende trajecten: Schilderkunst / Beeldhouwkunst / Tekenkunst / Mediakunst / Installatie. Deze vijf ateliers staan in nauw contact met elkaar en gaan voortdurend allianties aan op artistiek en op organisatorisch vlak. Het werkveld van de beeldende kunsten wordt momenteel erg bepaald door een openheid tussen traditioneel soms nogal gesloten disciplines. Zelfs indien hun oeuvre zich sterk binnen één medium ontwikkelt, engageren heel wat kunstenaars zich vandaag spontaan in discipline- overschrijdende projecten. De omkaderende theoretische vakken uit de bachelor worden in de master onder de vorm van seminaries aangeboden waarbij de student een eigen pakket samenstelt toegesneden op de aard van zijn eigen praktijk. 
Opleiding bestaat hier ook in het Engels: Fine Arts: Fine Arts


LUCA (campus Sint-Lucas Gent):
Afhankelijk van je persoonlijke ambities kan je je in het atelier verder verdiepen en specialiseren in schilderen, sculptuur, tekenen, vrije grafiek, installatiekunst, videokunst of performancekunst.
In het atelier is er naast een doorgedreven individuele begeleiding ook ruimte voor groepsdiscussies en groepspresentaties met input van deskundige begeleiders en technische staf.
Je leert hierdoor om te gaan met kritiek, maar ook om zelf te reflecteren over het eigen werk en ander werk. In het atelier werk je zowel aan een portfolio als aan een procesfolio.
In de masteropleiding werk je gedurende een jaar aan één eigen artistiek project. Hierover schrijf je een scriptie gebaseerd op een persoonlijk onderzoek.
Daarnaast volg je in de masteropleiding seminars en workshops van kunstenaars, vormgevers, uitgevers en tentoonstellingsbouwers die je leren hoe je je werk toont aan de buitenwereld.
De masteropleiding bestaat uit drie opleidingsonderdelen: de Masterproef, het Atelier en de Kritische studie.


LUCA (campus Sint-Lukas Brussel)
In de afstudeerrichting Vrije Kunsten ontwikkel je een eigen visie op kunst en leer je deze uiten en onderbouwen. Daarbij krijg je als student de grootst mogelijke artistieke vrijheid, of je nu kiest voor schilderen, sculptuur, tekenen, vrije grafiek, installatie, video of performance. In het masterjaar ontwikkel je je artistieke identiteit op heel intensieve wijze. Je werkt het hele jaar aan je eigen afstudeerproject.

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Gezien de diversiteit van afstudeerrichtingen en rekeninghoudend met snel evoluerende kunststromingen en -opvattingen, zal de beeldend kunstenaar zich voortdurend aan veranderende situaties dienen aan te passen. Ondanks de ruime keuze-imperatieven, blijft leven van de kunst als kunst voor slechts enkele gegadigden weggelegd.
De meeste afgestudeerden uit Beeldende kunsten zoeken uitwegen in richtingen met artistieke toepassingen (bv. grafische bedrijven, uitgeverijen, film- en video-industrie, reclame- en publiciteitswereld, audiovisuele en toeristische sector).
Freelance werken of combinaties met onderwijsopdrachten kan.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Research in Art & Design (Beeldend onderzoek) (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
LUCA School of Arts, Campus Sint-Lukas Brussel (16F)
    Paleizenstraat 70
1030 Schaarbeek
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Campus Mutsaard (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen) ()
    Mutsaardstraat 31
2000 Antwerpen
Karel de Grote Hogeschool, Campus Sint Lucas Antwerpen (9E)
    Van Schoonbekestraat 143
2018 Antwerpen
Hogeschool PXL - PXL-MAD School of Arts, Campus Elfde Linie ()
    Elfde Liniestraat 25
3500 Hasselt
Hogeschool Gent, KASK-Koninklijk Conservatorium - Campus Bijloke (23H)
    J.Kluyskensstraat 2
9000 Gent
LUCA School of Arts, Campus Sint-Lucas Gent (16E)
    Alexianenplein 1
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 08-10-2018

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.