Opleiding: Muziek
Afstudeerrichting: Muziekpedagogie
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Muziek en Podiumkunsten
Belangstellingsdomeinen: Muziek,
Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Esthetica, Expressie, Kunstgeschiedenis, Muziekleer, Zang,
 
 
Klemtonen
 

LUCA (Campus Lemmens)
De afstudeerrichting muziekpedagogie is een academische opleiding waarin de muzikale vorming als artistieke component samengaat met een doorgedreven muziekpedagogische vorming.
De student wordt niet enkel gevormd als musicus maar ook als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen in muziek.
Vanuit een brede muzikale vorming kiest je voor een opleidingsprogramma waarin de focus steeds sterker op het leren en onderwijzen van muziek wordt gericht.
De student wordt uiteindelijk een meester in het werken met mensen door middel van muziek.
Als afgestudeerde master in de muziek kan hij de artistieke dimensie van de musicus-kunstenaar vanuit een brede muziek-agogische vorming ten dienste stellen van kinderen, jongeren en volwassenen.  
De opleiding steunt op drie pijlers die in het hele curriculum zijn verankerd:
1. De muziekpedagoog als musicus:
Binnen dit domein kan de student zijn eigen muzikale of artistieke aspiraties vanuit een gevarieerde omgang met muziek vorm geven.
Hij doet dat door muziek uit te voeren, te creëren of te onderzoeken.
Verschillende muzikale omgangsvormen (vocaal en instrumentaal musiceren; horen, noteren en lezen van muziek, componeren en improviseren; maar ook begeleiden, reflecteren en analyseren) komen op een geïntegreerde wijze aan bod.
2. De muziekpedagoog als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen in muziek:
In dit domein ontwikkelt de student vaardigheden en tools om andere mensen aan te zetten muziek te beoefenen, hun omgang met muziek te vormen of al dan niet verder te ontwikkelen.
Een doorgedreven terugkoppeling tussen ervaringsgerichte praxis en theoretische reflectie verzekert dat de student dat doet vanuit een permanente bevraging van zijn eigen muzikaal en muziekpedagogisch handelen.
3. De muziekpedagoog als onderzoeker:
Zowel in de bacheloropleiding als in de masteropleiding is een zeer sterke reflectieve component aanwezig. Die kritische reflectie is het uitgangspunt voor een project waarin de student een muziekpedagogisch item uitdiept.
Dat mondt uit in een masterproef die bestaat uit de voorstelling van een compositie en de voorstelling en verdediging van een eindverhandeling.

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De afgestudeerden hebben een technisch-muzikale opleiding gekregen in de gekozen optie en/of keuze, wat hen in staat stelt op een professionele wijze nieuwe werken voort te brengen, leiding te geven en muziek te vertolken, muziekwetenschappelijk werk te verrichten, te recenseren e.a.
Ook televisieproducer of -programmator, cultureel attaché of medewerker in een cultureel centrum liggen in de lijn.
Als afgestudeerde kan men terecht in orkesten, als solist (instrumentist of zanger), bij de VRT, eventueel als componist, als bewerker, als zelfstandige of in dienstverband, als lesgever in de eigen specialisatie in muziekacademies na het volgen van een lerarenopleiding.
Nogal wat afgestudeerden opteren (vooraleer het beroepsleven te kiezen) om andere kwalificaties te behalen en specialisaties te volgen.
Als dirigent, als koorleider, als cultureel attaché of recensist, in de perswereld. 
Het beroepenveld van musici is versnipperd: scheppend musicus, uitvoerend musicus, instrumentenbouwer, cultuurfunctionaris, muziekrecensent, leraar...
De meeste musici zijn gelijktijdig werkzaam in uiteenlopende beroepen.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Hedendaagse muziek  
  Voortgezette studies muziek  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
LUCA School of Arts, Campus Lemmens (16C)
    Lemmensberg 3
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 31-10-2018

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.