Opleiding: Drama
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Muziek en Podiumkunsten
Belangstellingsdomeinen: Literatuur,
Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Expressie, Toneel,
 
 
Klemtonen
 

Deze hogescholen organiseren de opleiding zonder specifieke afstudeerrichting.

KASK: Koninklijk Conservatorium

Tijdens de masteropleiding worden de verworven bachelorcompetenties verder uitgediept.
Er wordt een mentale ruimte gecreëerd waarin de verweving van onderzoek en een artistieke praktijk wordt gestimuleerd.
Met seminaries, stages, masterclasses en voorstudies wordt een zelfstandig geproduceerde en gecreëerde masterproef voorbereid.
Ten slotte zal de masterstudent als zelfstandig, beginnend kunstenaar het kunst- en werkveld kunnen bespelen met een vorm van dramatische kunst die vragen stelt, maar ook antwoorden zoekt, met een vorm van drama die een complexe wereld spiegelt, maar ook innovaties voorstelt.


LUCA: Campus Lemmens
In het masterjaar ligt de klemtoon op je individuele artistieke parcours.
Door middel van een 
masterproef toon je dat je een beginnend kunstenaar bent (eigenzinnig, authentiek en vakbekwaam) en dat je in staat bent om een artistiek onderzoek op te zetten.
In wat voor eindproduct je dat zal tonen, ligt vooraf niet vast. Je bakent in samenspraak met het docententeam het gebied af dat je verder wil exploreren.
Je komt tot een onderzoeksvraag die je artistieke zoektocht stuurt en die zal uitmonden in een voorstelling.
Je zet ook een reflectieve voorstudie op, die zal uitmonden in een scriptie.
Daarnaast doe je in het masterjaar een professionele stage in het werkveld.
Een collectief spelproject zorgt verder voor de spelcontinuïteit.
Enkele reflectieve en theoretische vakken vergroten verder je referentiekader.
Door middel van keuzevakken kan je specifieke vaardigheden en/of kennis verwerven die je nodig hebt voor je masterproef.

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Hedendaagse muziek  
  Voortgezette studies muziek  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
LUCA School of Arts, Campus Lemmens (16C)
    Lemmensberg 3
3000 Leuven
Hogeschool Gent, KASK-Koninklijk Conservatorium - Campus Bijloke (23H)
    J.Kluyskensstraat 2
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 02-11-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.