Opleiding: Industriƫle wetenschappen Milieukunde
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Industriƫle wetenschappen en Technologie
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Biotechniek, Chemie, Fysica, Natuurwetenschappen, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

UGent Campus Kortrijk
Je leert concrete en duurzame oplossingen formuleren voor actuele problemen zoals bodem-, water- en luchtverontreiniging, energieverbruik, afvalbeheer en biodiversiteit.
Dat doe je bijvoorbeeld door het bedenken en installeren van een geschikte waterzuivering, het opvangen en reinigen van de uitstoot van rookgas, door energie uit afval te halen, een bodemsaneringsproject te leiden, de milieuwetgeving toe te passen of zelfs te zoeken naar

volledig nieuwe concepten.
Een master in de industriële wetenschappen: milieukunde is geboeid door de relatie tussen industrie en omgeving.
De basiskennis uit het bachelortraject over de ons omringende water-, lucht - en bodemcompartimenten en de regelgeving wordt verder uitgediept tijdens het masterjaar. 
Dit gebeurt in vakken zoals gevorderde afvalwaterbehandeling en duurzame energie, waar je over de laatste ontwikkelingen leert.
In het masterjaar pas je ook de opgebouwde kennis toe in je dagelijkse omgeving.
Zo leer je in Geïntegreerde Milieuprojecten oplossingen zoeken voor echte cases uit bedrijven.
Zo ga je in team een eigen milieu advies- en studiebureau vormen dat milieugerelateerde vragen beantwoordt vanuit verschillende invalshoeken (technisch, beleidsmatig, economisch).
De kroon op het werk is je masterproef. In samenwerking met een onderzoeksinstituut of bedrijf ga je zelfstandig en kritisch aan de slag om milieugerelateerde onderzoeksvragen te beantwoorden.
Als Master of Science in de industriële wetenschappen: milieukunde (industrieel ingenieur) behaal je automatisch ook het getuigschrift van milieucoördinator A en B.

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De industrieel ingenieur neemt de plaats in tussen de opdrachtgevers (directeur, hoger kader) en de uitvoerders (ploegbazen, werfleiders, arbeiders).
In tegenstelling tot de burgerlijk ingenieur is de industrieel ingenieur vaak van nabij betrokken bij de rechtstreekse uitvoering van het werk.
In de privésector wordt geregeld van de jonge ingenieur verwacht dat hij het gehele productieproces van het bedrijf doorloopt (en aanvankelijk start met louter technische opdrachten) om met kennis van zaken te kunnen doorgroeien naar verantwoordelijke leidinggevende functies.
Zijn promotie zal niet enkel afhangen van zijn technische deskundigheid, maar ook van zijn kwaliteiten op persoonlijk vlak zoals contactvaardigheid, talenkennis, zin voor organisatie en teamwork, verantwoordelijkheidsbesef.
De master in de Industriële wetenschappen: milieukunde heeft deskundigheid op het gebied van afvalbehandeling, milieuzorg, ecologie en natuurbeheer.
Hij zoekt oplossingen voor actuele problemen zoals reductie van grondstoffen, rationeel energiebeheer, ontwikkeling van lage-emissietechnieken.
Hij werkt als milieucoördinator, -consulent, -analist, -technoloog, onderzoeker of saneerder met betrekking tot water- en luchtzuivering, bodemsanering, afval- en energiebeheer, recyclage, gezondheid en veiligheid in studie- en adviesbureaus, zuiveringsinstallaties, saneringsbedrijven, kmo\'s, overheidsbedrijven en parastatalen.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Enterprise Architecture (E)  
  Welding engineering  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Universiteit Gent, Campus Kortrijk (25D)
    Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
 
Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.