Opleiding: Industriële wetenschappen Industrieel ontwerpen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Fysica, Industriële kunst, Natuurwetenschappen, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

UGent Campus Kortrijk


Je actieterrein als industrieel ingenieur in industrieel ontwerpen situeert zich in het creëren, ontwikkelen en realiseren van nieuwe producten of het innoveren van bestaande producten. Masters industrieel ontwerpen zijn polyvalente ingenieurs die technologische innovatie introduceren, versterken of stimuleren binnen een onderneming.


Zij kunnen op een vakoverschrijdende en conceptuele manier nadenken over een product – vormgeving, materiaalkeuze, technologie, productieproces … – en de interactie tussen het product en de mens in kaart brengen en ernaar handelen. Dat gebeurt met zin voor creativiteit en methodologie. Nadat je als Bachelor of Science industrieel ontwerpen de nodige competenties hebt verworven om producten op een creatieve en methodische manier te ontwikkelen (‘making the things right’), leer je als Master industrieel ontwerpen vooral producten, processen en diensten ontwikkelen die technologische innovatie vertalen in ontwerpoplossingen met een toegevoegde waarde voor alle mogelijke stakeholders (‘making the right things’).


Een industrieel ingenieur in industrieel ontwerpen is een ‘architect’ van de producten en systemen van de toekomst die oog heeft voor nieuwe maatschappelijke en technologische trends. Die kijk op de toekomst vertaalt zich in een passie voor design, innovatie en de durf om te veranderen. Jouw competenties als master situeren zich in het domein van: integrale productontwikkeling, systeemgericht en duurzaam ontwerpen, innovatiegericht ondernemerschap, vormgeving en styling, ontwerpgerichte onderzoek en een verdere professionalisering. De industrieel ingenieur in industrieel ontwerpen kan:  • alle aspecten van het industrieel ontwerpen systematisch onderzoeken door gebruik te maken van gematerialiseerde ontwerpoplossingen om het gedrag van producten en systemen te onderzoeken;

  • het leiderschap op zich nemen in een innovatieproject; - omgaan met verandering en deze sturen of gebruiken als toegevoegde waarde binnen een ontwikkeltraject;

  • met de nodige ondernemingszin en durf om te veranderen alle bedrijfsprocessen sturen vanuit een ontwerpgerichte en onderzoekende houding;

  • complexe problemen adequaat oplossen;

  • een productvisie ontwikkelen binnen een reële bedrijfscontext.


Tijdens je opleiding werk je heel wat projecten uit in opdracht van of in samenwerking met bedrijven. Op die manier ben je steeds bezig met boeiende en concrete cases. De feedback op je project komt direct uit het werkveld. Enkele partners met wie we regelmatig samenwerken zijn AGC, Ahrend, Bekaert, Beaulieu, Bombardier, CNH, Curana, Deceuninck Plastics, Extremis, Flanders Make, Flanders-in-Shape, Holst Centre, I-minds, Philips, Pili Pili, Recticel, Ridley fietsen, Samsonit, Sioen industries, TEN Engineering, Televic, Umbrosa, UZ Gent, Volvo … Ook alle stages en eindwerken lopen binnen KMO’s en multinationals in Vlaanderen en daarbuiten. Af en toe staat een bezoek aan een bedrijf of beurs op het programma. Alle masterstudenten krijgen ook de kans om deel te nemen aan de internationale studiereis naar China, met plaats om zowel bedrijven te bezoeken als de culturele aspecten van China te ontdekken.


In je masterjaar kan je je managementvaardigheden verder ontplooien en de ondernemer in jezelf wakker maken binnen het UGent initiatief ‘Durf Ondernemen’. Je krijgt de kans om je eigen onderneming op te starten, op basis van je marktanalyse en studie van het innovatiepotentieel van je ontworpen product. In je masterproef bewijs je dat je in een industriële context een onderzoeksvraag kan vertalen naar een productontwerp.

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De industrieel ingenieur neemt de plaats in tussen de opdrachtgevers (directeur, hoger kader) en de uitvoerders (ploegbazen, werfleiders, arbeiders).
In tegenstelling tot de burgerlijk ingenieur is de industrieel ingenieur vaak van nabij betrokken bij de rechtstreekse uitvoering van het werk.
In de privésector wordt geregeld van de jonge ingenieur verwacht dat hij het gehele productieproces van het bedrijf doorloopt (en aanvankelijk start met louter technische opdrachten) om met kennis van zaken te kunnen doorgroeien naar verantwoordelijke leidinggevende functies.
Zijn promotie zal niet enkel afhangen van zijn technische deskundigheid, maar ook van zijn kwaliteiten op persoonlijk vlak zoals contactvaardigheid, talenkennis, zin voor organisatie en teamwork, verantwoordelijkheidsbesef. 
De master in de Industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen is de architect van producten.
Hij zet ideeën om tot industrieel produceerbare producten (bouwt prototypes om te toetsen of het ontwerp voldoet aan gestelde criteria qua design, degelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, functioneerbaarheid) en/of verbetert bestaande producten.
Als zelfstandig ontwerper, designingenieur, productontwikkelaar, -manager komt hij terecht in zeer uiteenlopende bedrijfssectoren: verlichting, meubilair, textiel, machinebouw, consumentengoederen, kunststoffen, matrijzenbouw.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Enterprise Architecture (E)  
  Welding engineering  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Universiteit Gent, Campus Kortrijk (25D)
    Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
 
Gegevens bijgewerkt tot 11-09-2018

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.