Opleiding: Handelswetenschappen
Afstudeerrichting: Accountancy en fiscaliteit
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie,
 
 
Klemtonen
 

KU Leuven Campus Carolus Antwerpen:
Handelswetenschappen combineert een wetenschappelijke basis met een uitgesproken bedrijfsoriëntatie en legt daarbij de nadruk op internationaal en bedrijfsgericht denken.
Je verwerft zowel de vaardigheden om belangrijke bedrijfskundige vraagstukken op te lossen als een grondig inzicht in de concrete uitdagingen van het bedrijfsleven. 
De bedrijfsoriëntatie loopt als een rode draad door je hele opleiding.


De opleiding biedt je de kans om je in een specifiek managementdomein te specialiseren door de keuze van een van onze zes afstudeerrichtingen.  
Daarnaast kan je meer gevorderde kennis en vaardigheden verwerven door het kiezen van opleidingsonderdelen uit andere afstudeerrichtingen.
De afstudeerrichting Accountancy en Fiscaliteit bereidt je voor op een carrière als accountant, bedrijfsrevisor, controller of fiscalist.
We vestigen de aandacht op het opstellen, interpreteren en controleren van financiële gegevens voor het nemen van beleidsbeslissingen, rekening houdend met de fiscale implicaties ervan.
In de opleiding komen de diverse domeinen van accounting aan bod.
We gaan dieper in op de externe verslaggeving in een internationale context.
We leren hoe financiële gegevens gebruikt kunnen worden voor het evalueren van het management en we bestuderen technieken om de interne bedrijfsprocessen te beheersen.
Tevens bespreken we methoden om het getrouw karakter van de jaarrekening te beoordelen.
De afstudeerrichting maakt je verder vertrouwd met de fiscale vereisten en gevolgen voor ondernemingen en individuen.
Diverse aspecten van fiscaliteit komen aan bod, zoals personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw, internationale fiscaliteit en successierechten.
Hedendaagse (internationale) ontwikkelingen worden niet alleen besproken aan de hand van relevante praktijksituaties, maar ook op basis van wetenschappelijke artikels om zo bij te dragen tot je wetenschappelijke vorming.

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De opleiding vormt polyvalent inzetbare economisten, die zowel zelfstandig als in team kunnen functioneren en hierbij vertrouwd zijn met alle bedrijfsfuncties in een economisch context (dit wil zeggen operationele, commerciële, financiële en organisatorische functies). 
Men vindt afgestudeerden terug in leidinggevende functies in tal van industriële sectoren, financiële instellingen en de dienstensector, dit zowel in kmo\'s als in grote bedrijven en de non-profitsector.
Het volgen van een lerarenopleiding biedt ook mogelijkheden in het onderwijs.
Overheid: diverse functies in openbare besturen, ministeries, onderwijs (met lerarenopleiding).
Industrie: kaderfuncties op afdelingen als marketing, accountancy en financiële departementen van alle industriële sectoren (metaal, scheikunde, farmacie, textiel, voeding) en de financiële sector (bank- en verzekeringswezen), distributie- en dienstensector.
Een zelfstandig beroep als fiscaal adviseur of managementconsulent behoort tot de mogelijkheden, eventueel na verdere specialisatie.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Business Administration (MBA) met focus op ondernemerschap  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
KU Leuven, Campus Carolus Antwerpen (10A)
    Korte Nieuwstraat 33
2000 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 03-04-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.