Opleiding: Handelswetenschappen
Afstudeerrichting: Financieel management
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie,
 
 
Klemtonen
 

KU Leuven Campus Carolus Antwerpen
De masteropleiding biedt je de kans om je in een specifiek managementdomein te specialiseren door de keuze van een afstudeerrichting. 
Daarnaast kan je meer gevorderde kennis en vaardigheden verwerven door het kiezen van opleidingsonderdelen uit andere afstudeerrichtingen.
In diverse opleidingsonderdelen wordt bovendien aandacht besteed aan het belang van de internationale context voor de bedrijfsvoering.
De afstudeerrichting Financieel management bekijkt de financiële wetenschappen vanuit het perspectief van alle belangrijke spelers in de markt en de economie: ondernemingen, financiële instellingen, de overheid en particulieren.
We bestuderen de principes die aan de grondslag liggen van asset management door institutionele beleggers - gaande van klassieke theorieën tot beleggerspsychologie - en gaan in op de waardering van vastrentende instrumenten en afgeleide producten (opties, futures, swaps, ...).
We gaan na welke elementen van belang zijn bij internationaal financieel management, zowel voor bedrijven als beleggers en bestuderen de financiële aspecten van belangrijke bedrijfsbeslissingen (bijv. fusies en overnames).
We bekijken de impact van regelgeving op het risicobeheer van banken en verzekeringsinstellingen en de gevolgen voor de stabiliteit van het financieel systeem.
Ten slotte komt ook persoonlijke financiële planning aan bod: hoe breng je een particulier vermogen in kaart en zorg je voor een optimaal beheer, zowel financieel als fiscaal (bijv. bij erfenissen, huwelijken, ...).

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De opleiding vormt polyvalent inzetbare economisten, die zowel zelfstandig als in team kunnen functioneren en hierbij vertrouwd zijn met alle bedrijfsfuncties in een economisch context (dit wil zeggen operationele, commerciële, financiële en organisatorische functies). 
Men vindt afgestudeerden terug in leidinggevende functies in tal van industriële sectoren, financiële instellingen en de dienstensector, dit zowel in kmo\'s als in grote bedrijven en de non-profitsector.
Het volgen van een lerarenopleiding biedt ook mogelijkheden in het onderwijs.
Overheid: diverse functies in openbare besturen, ministeries, onderwijs (met lerarenopleiding).
Industrie: kaderfuncties op afdelingen als marketing, accountancy en financiële departementen van alle industriële sectoren (metaal, scheikunde, farmacie, textiel, voeding) en de financiële sector (bank- en verzekeringswezen), distributie- en dienstensector.
Een zelfstandig beroep als fiscaal adviseur of managementconsulent behoort tot de mogelijkheden, eventueel na verdere specialisatie.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Business Administration (MBA) met focus op ondernemerschap  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
KU Leuven, Campus Carolus Antwerpen (10A)
    Korte Nieuwstraat 33
2000 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 06-02-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.