Opleiding: Architectuur
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Architectuur
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Plastische kunsten, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Bouw, Wetenschappelijk tekenen,
 
 
Klemtonen
 

KU Leuven Campus Sint-Lucas Brussel en KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent
De kern van je bachelor- en masteropleiding Architectuur is uiteraard het ontwerpen zelf, dat je stap voor stap uitbouwt via concrete projecten en ontwerpopdrachten.
Maar je ontwikkelt ook een reeks competenties op het kruispunt van de humane wetenschappen, exacte wetenschappen, projectmanagement en vormgeving.
In de masteropleiding ligt de nadruk op het inzetten van de verworven kennis in de architectuuropdrachten, via ontwerpend onderzoek.

Universiteit Antwerpen
Na de brede basis van de bacheloropleiding biedt de masteropleiding je meer mogelijkheden voor verdieping. Hier staat een onderzoekende ingesteldheid voorop, met veel aandacht voor persoonlijke reflectie en synthese. In twee theorielijnen – ‘architectuurtheorie’ en ‘bouwen’ – bouw je aanvullende kennis op, maar de meeste competenties ontwikkel je op een geïntegreerde manier en toets je via ontwerp en onderzoek. 
Een onderzoekende ingesteldheid staat dus voorop, met veel aandacht voorpersoonlijke reflectie en synthese. Je oefent in integraal ontwerpen en onderzoeken.
Daarbij kies je zelf voor een ontwerpstudio die verankerd zit in eenonderzoekscel.
Ook voor je masterproef krijg je omkadering en begeleiding binnen een van de onderzoekscellen.
Tijdens het opleidingsonderdeel verkenning van de praxis kan je dan weer het werkveld gaan verkennen.
Ten slotte ontdek je de breedte van het vakgebied via keuze-opleidingsonderdelen binnen en buiten de faculteit. 

UHasselt
In de tweejarige masteropleiding kies je tussen vier keuzetrajecten: seminarie Stedenbouw, seminarie Beelding, seminarie Bouwkundig concept of seminarie Mens en Cultuur.
Deze keuze bepaalt ook het accent van je masterproef.
De masterproef bestaat uit twee delen: een masterscriptie die begeleid wordt vanuit het seminarie van jouw keuze, en een masterproject dat uitgewerkt wordt in de ontwerpstudio, al dan niet gekoppeld aan de masterscriptie.

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De architect is een deskundige die in staat is door zijn compositorische aanleg en zijn technisch-wetenschappelijke vorming gebouwen te ontwerpen die zowel in de omgeving waar ze zijn ingeplant als ten aanzien van hun doelstelling (woning, school, ziekenhuis, ...) functioneel, sociaal, economisch en esthetisch-artistiek verantwoord zijn.
Als zelfstandige bestaan zijn belangrijkste taken uit:
- het leggen van contacten en het maken van afspraken met bouwheer, aannemers en administraties;
- het ontwerpen en eventueel tekenen van algemene en detailplannen;
- het opmaken van een lastenboek;
- het in aanbesteding geven van de werken;
- het uitoefenen van toezicht tijdens de uitvoering ervan;
- het regelen van de definitieve overname of oplevering van het gebouw bij de voltooiing.
In architectenbureaus is het mogelijk dat er een zekere specialisatie optreedt.
In dienstverband kan de klemtoon van het werk liggen op een of andere deeltaak ofwel zich bezighouden met aspecten van de architectuur op macro-schaal, namelijk stedenbouw, ruimtelijke ordening en ook wel monumentenzorg.
Om de titel van architect te verwerven, moet je een beroepsstage van 2 jaar volgen.
Daarnaast bestaan professionele mogelijkheden in architectenbureaus, bij grote bouwondernemingen en bij de overheid (gemeenten, provincies, ministeries en parastatalen, in gewest- of staatsdiensten).


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
KU Leuven, Campus Sint-Lucas Brussel (16A)
    Paleizenstraat 65-67
1030 Schaarbeek
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek Gebouw D ()
    Agoralaan
3590 Diepenbeek
KU Leuven, Campus Sint-Lucas Gent (16D)
    Hoogstraat 51
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 09-01-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.