Opleiding: Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen
Afstudeerrichting: Church & Pastoral Ministries (E)
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht
Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,
 
 
Klemtonen
 

ETF
De ETF biedt een tweejarige opleiding tot academische master aan.
Studenten met een bacheloropleiding van de ETF of een andere academische bacheloropleiding theologie worden toegelaten tot de studie.
De drie afstudeerrichtingen zetten elk in op verdieping in een specifiek werk- en onderzoeksgebied (70 stp). Elk van de afstudeerrichtingen sluit af met een thesis met een waarde van 30 studiepunten, inclusief een Thesis Colloquium.
Daarnaast heb je ook minstens 15 studiepunten vrije keuzeruimte, die je kan inzetten voor verruiming of verdere verdieping. De onderwijstaal in de masteropleiding is Engels.
Je thesis (afstudeerscriptie) kan in het Engels, Nederlands, Frans of Duits geschreven worden.
Je leert vanuit de bijbel een zelfstandige bijdrage te leveren aan de theologische wetenschap en deel te nemen aan de hedendaagse theologische discussies. 
Het onderzoek speelt een grote rol en in de werkcolleges wordt dit onderzoek toegepast. Church & Pastoral Ministries
De richting Church and Pastoral Ministries biedt bijzondere aandacht aanpastoraat en recente ontwikkelingen op het terrein van gemeenteopbouw, leiderschap en veranderende gezagsstructuren.
Je verwerft kennis en competenties voor pastorale verantwoordelijkheden en een leidinggevende functie in kerk of maatschappij.
Als in je toekomstige werk de combinatie leidinggeven, preken en pastoraat belangrijk is, dan is de richting Kerk en Pastoraat een goede keuze. 

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Na het volgen van deze opleiding kun je aan de slag als eindverantwoordelijke van een pastoraal team of als predikant of voorganger in een gemeente. 
Ook is het mogelijk om te gaan werken in het gevangenis- of ziekenhuispastoraat, als eindverantwoordelijke voor jongerenwerk of als aalmoezenier in het leger.
Deze opleiding is zeer geschikt voor studenten die al een Nederlandse HBO-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) hebben gevolgd.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Canon Law (Iuris Canonici Licentiatus) (E)  
  Gespecialiseerde studies in de praktische theologie: academische pastoraatsopleiding  
  Kerkelijk recht  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Evangelische Theologische Faculteit, (29)
    St. Jansbergsesteenweg 97
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 21-01-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.