Opleiding: Oost-Europese talen en culturen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden
Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Sociale wetenschappen, Talen,
Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis,
 
 
Klemtonen
 

UGent


In de master ligt de nadruk op specialisatie, verdieping en persoonlijk wetenschappelijk werk. Je maakt actief gebruik van de aangeleerde talen. In de master is er een methodevak dat je zal helpen bij de voorbereiding op het sluitstuk van de opleiding: de masterproef. Je doet niet alleen zelfstandig onderzoek onder begeleiding van je promotor, je presenteert je onderzoek ook, zowel in het Nederlands of Engels en in één van de aangeleerde talen.


Naast de talen die ook in de bachelor worden aangeboden (Russisch, Bulgaars en Bosnisch-Kroatisch-Servisch (en Sloveens als minor)) zijn er zes verdiepingsvakken op het gebied van letterkunde, antropologie, taalkunde en filologie. Uit deze negen taal- en cultuurvakken kies je vijf vakken. Deze vakken sluiten bij voorkeur aan bij je masterproef. Daarnaast is er ruimte voor vijftien studiepunten aan keuzeonderdelen: een stage; bovengenoemde specialisatievakken uit de masteropleiding; taalvakken uit de bacheloropleiding als voortzetting van de minor Talen en culturen van Zuidoost-Europa (opties Bosnisch-Kroatisch-Servisch, Bulgaars, Sloveens); vakken uit je minor; of andere keuzevakken die aansluiten bij je interesses, toekomst­plannen of masterproef. Op die manier kun je zelf kiezen of je werkervaring wil opdoen, je kennis verdiepen, of je kennis verbreden.


De opleiding behoort tot verschillende studiegebieden:
• Taal- en letterkunde
• Geschiedenis


 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Oost-Europese  talen en culturen is een universitaire opleiding. Dat betekent dat ze, net als andere universitaire opleidingen, haar studenten niet opleidt tot een specifiek beroep. Er zijn uiteraard beroepen waarbij je kennis van Oost-Europa en de academische vaardigheden die je opgedaan hebt, kunt inzetten. Onder invloed van de veranderingen in Oost-Europa, waarbij een deel van de Oost-Europese landen lid werd van de EU en een ander deel een eigen koers is blijven varen, is de werkgelegenheid voor Oost-Europakundigen of slavisten aanzienlijk toegenomen. 
Het bedrijfsleven heeft interesse in mensen die Slavische talen beheersen. Slavisten worden gerekruteerd om handelsmissies te ontvangen en te begeleiden, om goede handelscontacten te smeden, om te werken bij buitenlandse vestigingen van Belgische bedrijven en banken. Vaak vragen bedrijven hen om privélessen te geven aan kaderleden om zo beter zaken te kunnen doen met het voormalige Oostblok.
Door de groeiende contacten van het Westen met Oost-Europa groeit in verschillende sectoren de belangstelling voor de Slavische wereld: de journalistiek, de radio en televisie, de culturele en toeristische sector, maar ook de sociaal-politieke instanties die zich bekommeren om emigranten en vluchtelingen. Ook als leraar zijn er – weliswaar beperkte – mogelijkheden in het volwassenenonderwijs, de hogescholen en de universiteiten. Daarnaast is er het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit, het bibliotheekwezen, musea enz. Verder krijgen studenten ook toegang tot een meer algemene markt na aanvullende studies of wervingsexamens voor overheidsfuncties of internationale organisaties en instellingen. Voor een ruim overzicht van de jobmogelijkheden voor slavisten, zie http://www.slavistiek.ugent.be.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Bioethics (E)  
  Development Evaluation and Management (E)  
  Digital humanities (E)  
  European Integration (E)  
  Globalisation and Development (E)  
  Governance and Development (E)  
  Medische stralingsfysica  
  Public Health - Disease Control (E)  
  Public Health - Health Systems Management and Policy (E)  
  Public Health - International health (E)  
  Publiek management  
  Santé Publique - Contrôle des Maladies (F)  
  Santé Publique - Politique et Management des Système de Santé (F)  
  Space Studies (E)  
  Sportgeneeskunde  
  Technology for Integrated Water Management (E)  
  Tropical Animal Health (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 11-09-2018

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.