Opleiding: Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
Afstudeerrichting: Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sport,
Schoolvakken SO: Lichamelijke opvoeding, Sport,
 
 
Klemtonen
 

UGent
De Master bouwt verder op de wetenschappelijke basis uit de bachelor.
In het masterjaar worden de onderzoeks- en beroepscompetenties verder uitgediept. 
De onderzoekservaring mondt uit in een masterproef.
Beroepscompetenties verwerf je via de stage. 

Naast de algemene vakken in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen is specialisatie mogelijk via één van de drie aangeboden afstudeerrichtingen:
-Sporttraining,
-Sportmanagement,
-Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid.
Ruim één vierde (17 studiepunten) van de vakken hoort bij die afstudeerrichting.
De rest bestaat uit algemene vakken en keuzevakken.
Bij de afstudeerrichting Sportmanagement is er geen keuzepakket voorzien (de studenten volgen voor 23 studiepunten vakken die eigen zijn aan de afstudeerrichting).
In deze afstudeerrichting staat begeleiding van specifieke doelgroepen in bewegingsactiviteiten en fitnessbegeleiding, al dan niet uitgevoerd in fitnesscentra, voorop.


KU Leuven
Je volgt de major binnen de afstudeerrichting Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid (50 studiepunten) 
aangevuld met de minor
Sportwetenschappelijke verdieping binnen de afstudeerrichting Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid\' (30 studiepunten) 
of de Minor Specifieke lerarenopleiding binnen de afstudeerrichting Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid\' (30 studiepunten).


VUB
Ook het masterprogramma biedt je een wetenschappelijke opleiding aan met een goed doordachte complementariteit van praktijk en theorie.
Terwijl deze masterfase in de eerste plaats een theoretische en praktische verdieping van de opleidingsonderdelen van de bachelorfase inhoudt, zijn haar afstudeerrichtingen onmiddellijk relevant voor de beroepswereld.
In deze richting word je deskundig in het begeleiden van individuen en groepen bij het verwerven en onderhouden van een fysiek actieve levensstijl.
Via deze afstudeerrichting behaal je het diploma \'fitnessdeskundige\' (personal trainer) van de Vlaamse Trainersschool.

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De traditionele koppeling van deze opleiding aan het beroep van leraar lichamelijke opvoeding is inmiddels voorbijgestreefd.
De laatste jaren is de arbeidsmarkt verruimd door tewerkstellingsmogelijkheden in zowel de openbare sector (onderwijs mits een lerarenopleiding, Sportwerk Vlaanderen, ministeries, gemeentelijke en provinciale sportdiensten, instellingen voor gehandicapten) als de private sector (fitness, sportmanagement, toerisme).
0rganisator van sportevenementen, sportfunctionaris, gezondheidscoach, fitnessdeskundige, medisch of farmaceutisch afgevaardigde,animator in vakantiecentra zijn hiervan enkele voorbeelden.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus ()
    Pleinlaan 2
1050 Elsene
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.