Opleiding: Ingenieurswetenschappen Architectuur
Afstudeerrichting: Stadsontwerp en architectuur
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Toegepaste wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Plastische kunsten, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Bouw, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

UGent
Het programma van de opleiding concentreert zich rond het atelierwerk. Daarin staat het architectuurontwerpen centraal. Die synthetiserende ontwerpactiviteit wordt gevoed door hoorcolleges en seminariewerk, die een theoretische basis aanreiken. 
Door het seminariewerk bereidt de student zich methodisch en inhoudelijk voor op het onderzoekswerk dat noodzakelijk is voor de masterproef. De flexibele structuur van de masteropleiding stelt je in staat om ofwel grondig te specialiseren in een afstudeerrichting, of juist de volledige breedte van de architectuur te blijven bestrijken, van bouwdetail tot stad, van praktijk tot theorie. 
Een deel van de masteropleiding wordt gedoceerd in het Engels.
In de masterproef werkt de student zelfstandig een ontwerp- of onderzoeksprobleemstelling uit. 
De afstudeerrichting Stadsontwerp en architectuur richt zich op het ontwerp van het gebouw in zijn omgeving. Ze introduceert studenten in de kennis en problematieken eigen aan het ontwerpen op grotere schaal, onder andere via het stadsontwerp.

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De burgerlijk ingenieur-architect kan aan de slag als architectonisch en constructief ontwerper, bouwmanager, projectleider, adviseur (bv. akoestiek, lichttechniek, warmte- en vochtberekening, luchtbehandeling, stabiliteit…), medewerker of leidinggevende in een studiebureau, beheer van gebouwd patrimonium…
De burgerlijk ingenieur-architect kan zich ook als zelfstandig architect vestigen na een stage van twee jaar.
Hij kan ook aan wetenschappelijk onderzoek doen aan de universiteiten of lesgeven in het onderwijs (na het volgen van de specifieke lerarenopleiding).
Zowel in de privésector als bij de overheid zijn er tewerkstellingskansen: aanneming- en toeleveringsbedrijven, bouwmaterialenindustrie, stedenbouw en ruimtelijke ordening, monumenten- en landschapszorg, huisvestingsdiensten.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Artificial Intelligence (E)  
  Conservation of Monuments and Sites (E)  
  Fluid Dynamics (E)  
  Human Settlements (E)  
  Nuclear Engineering (E)  
  Safety Engineering (E)  
  Urbanism and Strategic Planning (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.