Opleiding: Geologie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Aardrijkskunde, Chemie, Fysica, Natuurwetenschappen, Wetenschappelijk tekenen,
 
 
Klemtonen
 

KU Leuven:
Het masterprogramma heeft drie specialisatieprogramma\'s: biogeologie, geodynamica & geofluïda en toegepaste geologie & mineralogie. 
Als je een sterke interesse hebt in de wisselwerking tussen leven (biologie) en aarde (geologie), kies je voor de specialisatie richting biogeologie.
Zo bestudeer je bijvoorbeeld de ontwikkeling en verspreiding van het leven, de broeikasaarde en het einde van de laatste ijstijd, sedimentaire architectuur en zeespiegelvariaties, en leer je ook je verworven kennis toe te passen in de zoektocht naar fossiele brandstoffen.
Specialiseer je in de geodynamica & geofluïda, dan verdiep je je in de geodynamische processen die actief zijn tijdens de ontwikkeling en evolutie van sedimentaire bekkens en gebergten.
De rol van fluïda in metamorfose, magmatisme, vervorming, ertsgenese en migratie van koolwaterstoffen krijgt hierbij bijzondere aandacht, vooral met het oog op de exploratie en exploitatie van ertsen, olie en gas.
Heb je een grote interesse in infrastructuurwerken, bodem- en grondwatersaneringen, drinkwaterbeheer, of industriële grondstoffen, dan kies je voor de specialisatierichting toegepaste geologie & mineralogie.
In deze richting ligt er extra nadruk op gevallen studies en loop je een uitgebreide stage in een bedrijf of instelling, waarin je een voorproefje krijgt van de geologie in de dagelijkse praktijk.

UGent:
De ruggengraat van elke specialisatie is een major van 60 sp, gespreid over de twee jaren, en de erbij aanleunende masterproef (30 sp).
Het project dat leidt tot de masterproef kan reeds in het eerste jaar aangevat worden. 
In de minor (30 sp) helpen keuzevakken de student aan een maatpak naar het fundamenteel onderzoek toe, in het raam van een doctoraat, of meteen naar het bedrijfsleven.
Naast het vakeigen aanbod (minor Onderzoek en onderneming) worden ook facultair ingerichte minors aangeboden, gericht naar Onderwijs, en Economie en bedrijfskunde.
De minorruimte kan ook benut worden voor het verruimen van de major met een studie in het buitenland.
De majorvakken worden telkens in het eerste semester aangeboden en de inhoud wisselt grotendeels in een tweejarige cyclus.
De major Geologie van bekkens is gestructureerd in twee modules.
In de ene ligt de klemtoon op de sedimentaire processen, de dynamica van oceanen en klimaten en de evolutie van de biosfeer, met micropaleontologie in een sleutelrol.
In de andere komen vooral de petrologische en geofysische aspecten aan bod.
Binnen elke module is een veldstage geprogrammeerd.
De major Bodem en grondwater biedt twee modules, gedifferentieerd naar die onderwerpen.
De geïntegreerde behandeling van beide milieucompartimenten vormt een sterktepunt.
Environmental impact assessment benadrukt de onderlinge samenhang van de milieucomponenten in een geheelvisie, bij de voorspelling en de evaluatie van milieueffecten als gevolg van ingrepen van de mens.


UGent en KU Leuven organiseren gezamenlijk de opleiding in het Engels: Master of Geology

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Wegens de brede wetenschappelijke basisopleiding zijn geologen veelgevraagd in diverse sectoren in binnen- en buitenland.
Een aantal richt zich naar de milieusector omdat hier steeds meer expertise noodzakelijk is voor bv. bodemonderzoek en waterontginning.
Geologen kunnen tewerkgesteld worden in een heel aantal sectoren van de industrie: petroleumexploitatie, gasindustrie, berging van nucleair afval, ontginnings- en verwerkingssector van erts en industriële mineralen, baggerindustrie, diamantsector… Voor een aantal van deze tewerkstellingsmogelijkheden wordt soms een langdurig verblijf in het buitenland gevraagd. 

Bij studiebureaus worden geologen vooral ingezet op vlak van milieugeologie, hydrogeologie, prospectie van mineralen en ertsen en bv. ook waterwinning.
In overheidsdiensten situeert het werkterrein zich op het vlak van beleid en onderzoek voor watervoorziening, afvalverwerking, bodemsanering…
Een eerder beperkt aantal geologen komt in de chemische nijverheid terecht. 

Een aantal afgestudeerden kan ook aan de slag voor wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten en onderzoekscentra.
Ten slotte kiezen een aantal afgestudeerden voor een loopbaan als leerkracht in het onderwijs (op voorwaarde dat zij de specifieke lerarenopleiding gevolgd hebben).


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Plant Biotechnology (E)  
  Statistical Data Analysis (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.