Opleiding: Bio-informatica
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Informatica, Wiskunde,
 
 
Bijzondere toelating
 

Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen (Leuven)
Bachelor in de geneeskunde (Leuven, Kortrijk)
Bachelor in de fysica (Leuven)
Bachelor in de biologie (Leuven, Kortrijk)
Bachelor in de wiskunde (Leuven)
Bachelor in de informatica (Leuven)
Bachelor in de biomedische wetenschappen (Leuven, Kortrijk)
Bachelor in de chemie (Leuven) (Minor chemische technologie, Minor fysica, Minor biochemie en biotechnologie)
Bachelor in de geografie (Leuven)
Bachelor in de geologie (Leuven)
Bachelor in de ingenieurswetenschappen (Leuven)
Bachelor in de biochemie en de biotechnologie (Leuven)

Voor alle andere KU Leuven bachelordiploma\'s of diploma\'s behaald buiten de KU Leuven:
na goedkeuring op basis van een volledig aanvraagdossier.

 
Klemtonen
 

KU Leuven
Moleculair biologische experimenten resulteren vaak in een uitgebreide en erg complexe datastroom.
Om uit dergelijke datasets het maximum aan informatie te halen, zijn krachtige analysemethoden nodig. Daarnaast is het belangrijk dat je weet wat je analyseert en dat je de context van het experiment niet uit het oog verliest.
De interfacultaire opleiding bio-informatica biedt daarom een stevige basis toegepaste wiskunde en informatica, gecombineerd met een flinke brok genetica, moleculaire biologie en biotechnologie.
Op die manier ben je als bio-informaticus in staat om in overleg met moleculaire biologen en informatici complexe en grootschalige experimenten te ontwerpen en te interpreteren.
Deze opleiding kan leiden tot de beroepstitel van bio-ingenieur.


De opleiding behoort tot verschillende studiegebieden:


• Geneeskunde
• Toegepaste wetenschappen
• Wetenschappen

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Bioethics (E)  
  Development Evaluation and Management (E)  
  Digital humanities (E)  
  European Integration (E)  
  Globalisation and Development (E)  
  Governance and Development (E)  
  Medische stralingsfysica  
  Public Health - Disease Control (E)  
  Public Health - Health Systems Management and Policy (E)  
  Public Health - International health (E)  
  Publiek management  
  Santé Publique - Contrôle des Maladies (F)  
  Santé Publique - Politique et Management des Système de Santé (F)  
  Space Studies (E)  
  Sportgeneeskunde  
  Technology for Integrated Water Management (E)  
  Tropical Animal Health (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 18-03-2018

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.