Opleiding: Communicatiewetenschappen
Afstudeerrichting: Nieuwe media en maatschappij
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen, Talen,
Schoolvakken SO: Beeld- en mediacultuur, Communicatieve vaardigheden, Multimedia, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

UGent
De Master in de communicatiewetenschappen is een wetenschappelijke én marktgerichte opleiding.
Het volledige domein van de massacommunicatie komt in de loop van de opleiding aan bod:
- zowel de klassieke massamedia (pers, radio, televisie, film) als de nieuwe communicatietechnologieën;
- zowel de informatieve (journalistiek, voorlichting), als de persuasieve (marketingcommunicatie, corporate communicatie, sociale marketing) en de recreatieve of culturele boodschappen (soaps, infotainment, film ...).
Dat alles benader je vanuit verschillende invalshoeken: sociologisch, psychologisch, historisch, juridisch, politiek- en markteconomisch, technisch, cultureel en semiotisch.
Je verwerft daarbij de nodige onderzoekstechnische vaardigheden om zelf wetenschappelijk onderzoek te verrichten. 
Binnen de opleiding zijn praktijkgerichte accenten aanwezig, zowel door een inbreng van gastdocenten, als door de mogelijkheid om een stage te volgen.
Binnen de afstudeerrichting Nieuwe media en maatschappij ligt de klemtoon op nieuwe media en ICT, hun alomtegenwoordigheid in onze hedendaagse informatiemaatschappij, en de uitdagingen die ze met zich mee brengen voor zowel gebruiker, industrie als beleidsmaker.
Nieuwe media en ICT (digitale televisie, gaming, sociale netwerksites, mobiele of elektronische kranten …) benader je vanuit een drietal standpunten:
– standpunt van de aanbieders, dat inzicht verschaft in de markteconomische aspecten;
– standpunt van de gebruiker, die met een toenemend aantal technologieën, media en toepassingen moet zien om te gaan;
– standpunt van overheid en beleidsmaker.
Hiermee beoogt de afstudeerrichting een vorming die een ideale voorbereiding vormt op een tewerkstelling op zowel de onderzoeks- en/of marketingafdeling van bedrijven die met innovatie op vlak van media en ICT zijn begaan, het beleidsondersteunende beroepenveld of een job als toegepast of wetenschappelijk onderzoeker in de media- en ICT-sector.
Hiertoe combineert de afstudeerrichting een specifieke aandacht voor de historiek en structuur van de voornaamste media- en technologiemarkten, de theorievorming over nieuwe media en maatschappij, en de vereiste onderzoeksvaardigheden om zowel de veranderende gebruiker beter te begrijpen, als de bedrijven van de nodige input te voorzien tijdens het ontwikkelingsproces van innovaties op vlak van media en ICT. 

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Ook al is dit geen specifieke journalistenopleiding, toch komen veel afgestudeerden in deze branche terecht.
Zij gaan aan de slag in de diverse media (pers, radio, televisie, film) als journalist, redacteur, producer of beleidsmedewerker.
Ze worden adviseur of onderzoeker in reclameadvies- en onderzoeksbureaus of communicatie-expert in grote bedrijven.
Het onderwijs (na het volgen van een lerarenopleiding) en de openbare sector bieden ook mogelijkheden.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  EU International Relations and Diplomacy Studies (E - F)  
  European Interdisciplinary Studies (E - F)  
  European Political and Governance Studies (E - F)  
  European Politics and Policies (E)  
  Openbare en militaire administratie (KMS)  
  Politieke en militaire wetenschappen (KMS)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 06-02-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.