Opleiding: Ingenieurswetenschappen Fotonica
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Toegepaste wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Elektronica, Fysica, Informatica, Mechanica, Natuurwetenschappen, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

Gemeenschappelijke opleiding VUB- UGent 

De master biedt je een grondige specialisatie in fotonische materialen, componenten en systemen. 
Dit gaat van lasers en LED\'s, over optische vezels en vloeibare kristallen, tot optische sensoren en detectoren. 
Jij kiest waar je keuze-opleidingsonderdelen volgt en masterproef aflegt.
Tijdens het eerste masterjaar volg je al je opleidingsonderdelen in je eigen universiteit.
Daarna ben je vrij om keuze-opleidingsonderdelen en de masterproef af te leggen aan de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Gent of een buitenlandse instelling waarmee een overeenkomst is afgesloten.
Alle verplichte opleidingsonderdelen worden gedoceerd door een team van twee docenten, een uit elke instelling.
De student moet één van de volgende keuzepakketten kiezen:
- Keuzepakket Meten, modelleren en simuleren (12 ECTS verplicht + 8 ECTS keuzestudiedelen)
- Keuzepakket Audiovisuele verwerking (9 ECTS verplicht + 13 ECST keuzestudiedelen)
- Keuzepakket Telecommunicatie (15 ECTS verplicht + 6 ECTS keuzestudiedelen)
- Keuzepakket Computer Engineering (11 ECTS verplicht + 10 ECTS keuzestudiedelen)
- Keuzepakket Elektronica (15 ECTS verplicht) 
- Keuzepakket Technologisch ondernemen (6 ECTS verplicht + 12 ECTS keuzestudiedelen) 
Daarnaast kan je ook profielen kiezen aan de Universiteit Gent zoals Milieu en duurzame ontwikkeling, Biosystemen en Materiaalfysica.


De opleiding bestaat ook in het Engels: European Master in Photonics

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Het is een feit dat het belang van fotonica op het niveau van de Vlaamse industrie toeneemt.
Die industrie is echter niet zeer herkenbaar omdat ze zeer heterogeen is en tot diverse sectoren behoort.
In de IT-sector zijn er bedrijven die zich met glasvezeltechnologie, met beeldschermen, met drukmachines, met cd-dvd-technologie ... bezighouden.
In de materiaalbewerkingssector zijn er bedrijven die lasersystemen voor materiaalbewerking ontwikkelen.
In de energiesector zijn er de lampfabrikanten en de zonnecelfabrikanten.
In de sensorwereld zijn er de instrumentbouwers (spectroscopie, microscopie …), de infraroodsensoren, de visiesystemen, de glasvezelsensoren ...

Die industrie bestaat enerzijds uit grote bedrijven maar, anderzijds, ook voor een belangrijk deel uit een groeiend aantal kleinere bedrijven, ten dele spin-offs uit academisch onderzoek.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Artificial Intelligence (E)  
  Conservation of Monuments and Sites (E)  
  Fluid Dynamics (E)  
  Human Settlements (E)  
  Nuclear Engineering (E)  
  Safety Engineering (E)  
  Urbanism and Strategic Planning (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus ()
    Pleinlaan 2
1050 Elsene
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 02-11-2018

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.