Opleiding: Nanowetenschappen, Nanotechnologie en Nano-engineering
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Chemie, Fysica, Natuurwetenschappen, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

KU Leuven
In deze master leer je de basis van de fysica, biologie en chemie op nanometerschaal, aangevuld met opleidingsonderdelen over technologie en ingenieurswetenschappen.
De opleiding past hiermee in de internationaal groeiende convergentie tussen deze verschillende basiswetenschappen enerzijds en wetenschappen en technologie in het algemeen anderzijds.

Nanowetenschap is de wetenschap die de fenomenen en de manipulatie ervan op atomaire en moleculaire schaal bestudeert (nanometer, d.i. een miljardste van een meter).
Belangrijke materiaaleigenschappen zoals de elektrische, optische en mechanische eigenschappen worden immers bepaald door de manier waarop moleculen en atomen op nanometerschaal zich assembleren tot grotere structuren.

Nanotechnologie en nano-engineering zijn de toepassing van nanowetenschap in nieuwe nanomaterialen en -concepten voor nieuwe componenten, systemen en producten.
Dankzij nanotechnologie zal het uiteindelijk mogelijk zijn om aangepaste materialen met welke eigenschap dan ook te creëren.

Deze recente wetenschappelijke disciplines situeren zich op het grensvlak tussen fysica, chemie, materiaalkunde, micro-elektronica, biochemie en biotechnologie.
De beheersing van deze disciplines vereist dan ook een multidisciplinaire wetenschappelijke opleiding op academisch niveau.

De student volgt een set van inleidende vakken om hem een gemeenschappelijke startersbasis te geven, een verplicht gemeenschappelijke kern om hem de noodzakelijke multidisciplinaire achtergrond te geven en selectie aan vakken om hem een aantal niet-technische vaardigheden aan te leren.
Daarnaast kiest de student ook een specialisatieoptie die bestaat uit een aantal plichtvakken, een aantal verbredende keuzevakken en een masterproef.

Je kunt dit programma ook volgen in het kader van een interuniversitair programma, de Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology.


De opleiding behoort tot verschillende studiegebieden:
• Toegepaste biologische wetenschappen
• Toegepaste wetenschappen
• Wetenschappen

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De komende vijf tot tien jaar zullen toepassingen van nanowetenschappen een behoorlijke impact krijgen op nagenoeg elke technologische sector en, via een heleboel nieuwe producten, op vele aspecten van ons dagelijkse leven.
Als master in de nanowetenschappen en de nanotechnologie kun je dan ook aan de slag in bedrijven die deze nieuwe technologieën ontwikkelen binnen de elektronische sector, nieuwe en intelligente materiaalindustrie, chemische technologie en bio-technologische sector.
Als afgestudeerde heb je het ideale profiel om de interface te zijn tussen experts in de verschillende onderwezen disciplines en ben je in staat om nieuwe producten te ontwikkelen of zelfs volledig nieuwe bedrijven op te richten.
Je bent de geschikte kandidaat voor R&D (Research & Development), productontwikkeling en -ontwerp, en bezit de capaciteit om een onafhankelijke consultant te worden.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Bioethics (E)  
  Development Evaluation and Management (E)  
  Digital humanities (E)  
  European Integration (E)  
  Globalisation and Development (E)  
  Governance and Development (E)  
  Medische stralingsfysica  
  Public Health - Disease Control (E)  
  Public Health - Health Systems Management and Policy (E)  
  Public Health - International health (E)  
  Publiek management  
  Santé Publique - Contrôle des Maladies (F)  
  Santé Publique - Politique et Management des Système de Santé (F)  
  Space Studies (E)  
  Sportgeneeskunde  
  Technology for Integrated Water Management (E)  
  Tropical Animal Health (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 19-12-2018

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.