Opleiding: Bio-ingenieurswetenschappen Biosysteemtechniek
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Toegepaste biologische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Fysica, Landbouw, Natuurwetenschappen, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

KU Leuven
Biosysteemtechniek is een multidisciplinaire opleiding met een sterk accent op het gebruik van moderne ingenieurstechnieken voor het analyseren en sturen van biologische processen en systemen op verschillende ruimtelijke schalen (van subcellulair tot ecosysteemniveau).
De opleiding leert je hoe de techniek ten dienste staat van het welzijn en de gezondheid van mens, dier en plant en plaatst je zo in een unieke positie voor de integratie van techniek en biologische kennis.
Deze benadering leer je dan toepassen in een bepaald domein door een keuze te maken tussen de drie majors:

In de major technologie voor de agrovoedingssector
ligt de focus op de ontwikkeling van technologie voor biologische processen op :
- macroschaal (plant, dier, biologisch product) met toepassingen in de primaire productie (interactie van de - -- biologische component met machines, bedrijfsgebouwen, ICT ...),
- de naoogsttechnologie (transport, bewaring ...)
- de voedselverwerking en -bereiding (fysische processen ...).
De major bionanotechnologie 
richt zich op de ontwikkeling van technologie voor biologische processen op micro- en nanoschaal zoals biosensoren, lab-on-a-chips en bionanohybride materialen.
De focus van de major Human Health Engineering 
ligt op de ontwikkeling van technologie voor de gezonde mens en zijn omgeving met toepassingen in sport en technologie, continue welzijns- en gezondheidsmonitoring, comfort en veiligheid in een intelligente omgeving.

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De bio-ingenieur vindt men vaak in technisch-commerciële of onderzoeksfuncties, zowel op het niveau van het middenkader als op het niveau van het management, in een zeer grote variatie van sectoren:
de landbouw-, de fermentatie- en voedingsindustrie, de chemie, de agrochemie, de farmacie, het milieubeheer.
In functie van de gekozen specialisatie kan de bio-ingenieur terechtkomen in diverse industriële sectoren zoals de scheikundige en farmaceutische industrie, controlelaboratoria, productie, procesontwikkeling, kwaliteitscontrole, waterzuivering, afvalverwerking, maar ook in navormings- en ontwikkelingswerk.
De methode en werkwijze, verworven door de studie van de exacte wetenschappen, laat bovendien toe zich waar te maken in domeinen buiten het eigen vakgebied, bv. commerciële management- en informaticagerichte functies. 
Bio-ingenieurs zijn ook werkzaam in de gezondheidssector, medische laboratoria en overheidsinstellingen, zoals het Ministerie van Landbouw, het Ministerie van Volksgezondheid of slachthuizen.
Hun taak bestaat hier uit inspectie van eetwaren, milieubeheer, het uitvoeren van analyses, veiligheid.
Er zijn ook tewerkstellingskansen in de land- en tuinbouwsector, bij milieuorganisaties of in ontwikkelingslanden. Voor wie de specifieke lerarenopleiding volgt zijn er mogelijkheden als leerkracht in het onderwijs.
Ingenieurs actief in de biosysteemtechniek lossen problemen op die liggen in het raakvlak tussen biologische systemen - plant, dier, mens, micro-organisme - en de door de mens ontworpen technische omgeving zoals machines, constructies en sensoren.
Je werkterrein is de productie en verwerking van allerhande producten van plantaardige of dierlijke oorsprong, van het veld tot op de tafel.
Je speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van procesmonitorings- en sturingssystemen voor diverse toepassingen rond mens, dier en plant. Je wordt ingezet bij de constructie van bedrijfsgebouwen en hun klimaatregeling.
Je zorgt voor de bewaring en verdere verwerking van landbouwproducten tot voedingsmiddelen.
Je bent actief op gebied van het ontwerp en testen van machines, de opleiding van gebruikers of als adviseur bij verdelers en invoerders van machines en installaties in de hele voedselketen. 


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.