Opleiding: Wiskunde
Afstudeerrichting: Fundamentele wiskunde
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

Universiteit Antwerpen
Het studieprogramma bestaat uit basisopleidingsonderdelen en profileringsopleidingsonderdelen die je samenvoegt tot een pakket.
De basisopleidingsonderdelen behandelen de grondslagen van verschillende deelgebieden in de wiskunde.
Je vult je pakket verder aan met verwante opleidingsonderdelen die een deelgebied verder uitdiepen. De keuzeopleidingsonderdelen sluiten nauw aan bij het onderwerp van de eindverhandeling (masterproef).
Het masterprogramma is opgesteld in een samenwerkingsverband met de vakgroep wiskunde van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), waardoor je als student van de ene universiteit opleidingsonderdelen van je masterprogramma kan volgen aan de universiteit. 
Je wordt uiteraard begeleid in je keuze voor specifieke opleidingsonderdelen, onderzoeksstages of onderzoek voor de masterproef.


VUB
Fundamentele wiskunde is het meest op onderzoek georiënteerd. 
De probleemstellingen kunnen geïnspireerd zijn vanuit de wiskunde of vanuit toepassingsgebieden zoals economie, fysica of computerwetenschappen.
De Master Fundamentele Wiskunde omvat een verplichte stam van 36 ECTS-credits , een masterproef van 30 ECTS-credits (tweede jaar), en een lijst van keuzestudiedelen.
12 ECTS-credits: te kiezen uit Basisstudiedelen Fundamentele Wiskunde. 
42 ECTS-credits: te kiezen uit Profileringsstudiedelen Fundamentele Wiskunde. 
Als profileringsstudiedelen komen eveneens in aanmerking: niet gevolgde basisstudiedelen Fundamentele Wiskunde, studiedelen uit de masterprogramma\'s Wiskunde van andere universiteiten en studiedelen uit een ander masterprogramma van de Vrije Universiteit Brussel. 

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

In steeds meer takken van onze maatschappij worden mathematische modellen gehanteerd en wordt de materie alsmaar complexer.
Denk maar aan tekenprogramma\'s van architecten, de allernieuwste animatiefilms, beeldcompressie...
Wiskundigen zijn juist opgeleid om complexe problemen efficiënt en correct op te lossen.
Dat maakt van hen zeer gegeerde medewerkers voor allerlei bedrijven, zowel in de industrie als bij consultancy bureaus, informaticabedrijven, banken of verzekeringsmaatschappijen.
Overal 
waar men statistische analyses nodig heeft, onder meer in tal van overheidsinstellingen, zijn wiskundigen welkom.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Plant Biotechnology (E)  
  Statistical Data Analysis (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus ()
    Pleinlaan 2
1050 Elsene
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.