Opleiding: Management en het beleid van de gezondheidszorg
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Sociale gezondheidswetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten, Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen,
 
 
Bijzondere toelating
 

Rechtstreeks: • Bachelor in de bestuurskunde en het publiek management

 • Bachelor in de economische wetenschappen

 • Bachelor in de handelswetenschappen

 • Bachelor in de sociaal-economische wetenschappen

 • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen

 • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur

 • MSc in Business Economics (Accountancy)

 • MSc in Business Economics (Corporate Finance)

 • MSc in Business Economics (Marketing)

 • MSc in Business Engineering (Data Analytics)

 • MSc in Business Engineering (Finance)

 • MSc in Business Engineering (Operations Management)

 • Master in de algemene economie

 • Master in de bedrijfseconomie (bedrijfseconomie)

 • Master in de bedrijfseconomie (management van overheidsorganisaties)

 • Master in de bestuurskunde en het publiek management

 • Master in de economische wetenschappen

 • Master in de handelswetenschappen (commercieel beleid)

 • Master in de handelswetenschappen (finance en risicomanagement)

 • Master in de handelswetenschappen (fiscaliteit)

 • Master in de handelswetenschappen (management en informatica)

 • Master in de handelswetenschappen (personeels- en organisatiemanagement)

 • Master in de sociaal-economische wetenschappen

 • Master in de toegepaste economische wetenschappen (accountancy)

 • Master in de toegepaste economische wetenschappen (bedrijfsfinanciering)

 • Master in de toegepaste economische wetenschappen (marketing)

 • Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (financiering)

 • Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (marketing engineering)

 • Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (operationeel management)


 

 
Klemtonen
 

UGent


VUB

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Met een diploma in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg kan je zowel in de sector gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, revalidatiecentra, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, ...) als in de sector welzijnszorg (bvb. OCMW\'s, thuiszorg, RVT\'s) terecht.
Voorbeelden van functies zijn hoofdverpleegkundige of directielid. 
Buiten de zorgsector zijn er nog tal van tewerkstellingsmogelijkheden: openbare besturen en adviesorganen van de gemeentelijke, provinciale of nationale overheid, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, beroepsorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, patiëntenorganisaties, enz.
Met de Master in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg kan je tenslotte ook lesgeven en kom je in aanmerking voor de functie van wetenschappelijk medewerker in onderzoekscentra. 


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Gerontological Sciences (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Health Campus (15D)
    Laarbeeklaan 103
1090 Jette
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 13-03-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.