Opleiding: Informatica
Afstudeerrichting: Software engineering
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Informatica, Multimedia, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

Universiteit Antwerpen
Zowel in het basis- (30 sp) als in het specialisatiecurriculum (60 sp) heb je heel wat keuzemogelijkheden: er zijn keuzevakken binnen en buiten de afstudeerrichting en je kan keuzevakken aan andere universiteiten volgen.
Voor je masterproef kies je een promotor en een onderwerp – ook hier is interuniversitaire samenwerking mogelijk. 

Naast deze informaticaspecialisaties kan je op het vlak van beroepsprofielen kiezen uit 3 opties (elk 30 sp): 
Optie ondernemerschap
Als master met een bedrijfsgericht profiel zal je als projectleider de technische verantwoordelijkheid en leiding dragen over ICT projecten.
Je kan op termijn doorgroeien naar een verantwoordelijke functie binnen een onderneming waar je beslist over strategische keuzes betreffende informatica-infrastructuur en -oplossingen.
Deze optie omvat vijf opleidingsonderdelen van elk 6 studiepunten, waaronder bedrijfscommunicatie, management en organisatie, innovatie en ondernemerschap.
Als je deze optie wil kiezen, wordt er van je verwacht dat je in de bachelorstudies de keuzeopleidingsonderdelen ‘algemene economie’ en ‘bedrijfseconomie en ondernemerschap’ volgt. 

Optie onderwijs
De master met een onderwijsgericht profiel bereidt voor op een functie als lesgever in het secundair en in het hoger onderwijs.
Het diploma lerarenopleidingomvat in totaal 60 studiepunten waarvan je er 30 volgt tijdens de masteropleiding.
Dat is precies de optie onderwijs.
Ze omvat 21 studiepunten voor onderwijskundige opleidingsonderdelen en 9 studiepunten praktijk met oefenlessen en stage. 
Optie onderzoek en ontwikkeling
Als master met een onderzoeksprofiel kom je terecht in één van de kenniscentra, een universitaire instelling of onderzoekscentrum, of in een meertoepassingsgericht industrieel onderzoekslabo.
Als vorser draag hier bij tot de ontwikkeling van nieuwe methodes en technologieën, zowel in een academische als industriële context.
De optie onderzoek en ontwikkeling omvat 18 studiepunten aan opleidingsonderdelen die onderzoeksvaardigheden aanbrengen en 12 studiepunten aan onderzoeksstages.

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

In een bedrijf kan je aan de slag als (technologie)consultant, software ontwikkelaar, systeemontwerper, software architect, software-analist, webontwerper en -ontwikkelaar, projectleider, industrieel onderzoeker, infrastructuurbeheerder of medewerker op de afdeling verkoop en marketing.
Je kan terecht op de afdeling ‘onderzoek en ontwikkeling’ van een industrieel bedrijf of een bank, maar je kan in het bedrijfsleven ook je brede achtergrond als wetenschapper gebruiken in snel wijzigende projecten en onderzoeksuitdagingen.
Je legt je toe op een wetenschappelijke carrière waarbij je je verdiept in detheoretische computerwetenschappen.
De kennis die je hierbij opbouwt, draag je uit door samen te werken met wetenschappers uit verschillende disciplines, faculteiten, universiteiten en bedrijven, binnen Europese en internationale projecten.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Plant Biotechnology (E)  
  Statistical Data Analysis (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.