Opleiding: Diergeneeskunde
Afstudeerrichting: Herkauwers
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Diergeneeskunde
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen,
Schoolvakken SO: Biologie,
 
 
Klemtonen
 

UGent
In de eerste twee jaren van de masteropleiding krijg je een grondige opleiding via hoorcolleges, praktische oefeningen en klinieken, die het hele domein van diergeneeskunde bestrijken.
Alle belangrijke ziekten met de daarbij horende diagnostische en therapeutische mogelijkheden worden besproken en voor zover mogelijk gedemonstreerd tijdens klinische demonstraties.
Daarnaast gaat heel wat aandacht naar de rol van de dierenarts in de dierenziektebestrijding en de veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid.
Het theoretische onderricht wordt aangevuld met talrijke uren praktische oefeningen en met klinisch werk. Halverwege het tweede masterjaar dient de student een eerste keuze te maken tussen een groep keuzevakken toegespitst op de kleine huisdieren of een groep keuzevakken die betrekking hebben op de grote huisdieren waaronder opnieuw een groot deel veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid valt.
Het aantal theoretische vakken dat je in het derde masterjaar moet volgen, is beperkt.
Daarnaast moet je een keuze maken tussen één van de vijf aangeboden afstudeerrichtingen.
Daarnaast zijn er keuzevakken waarbij je kunt kiezen uit twee categorieën:
– een eerste categorie is bestemd voor het geval je je gedurende het laatste jaar slechts op de geneeskunde van één enkele diersoort wil toeleggen, namelijk de diersoort van je afstudeerrichting; in die categorie is er een kennismakingsstage voorzien bij een dierenarts in de praktijk;
– in de tweede categorie kun je vrij kiezen uit een aantal keuzevakken, wat een verdieping toelaat in een aantal specifieke terreinen, bijvoorbeeld de tropische diergeneeskunde.
In het laatste jaar breng je zowat alle beschikbare tijd in de kliniek door, waaronder ook nacht- en weekenddiensten.
Net zoals in elke andere masteropleiding beëindig je ook hier je opleiding met een masterproef.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Zowat zestig procent van de dierenartsen is gevestigd als zelfstandig dierenarts.
Hier is vooral een toename van praktijken gericht op gezelschapsdieren merkbaar, ten nadele van de praktijken gericht op de veeteelt.
In deze laatste sector krijgt de dierenarts, door de intensieve teelt van meestal een diersoort, meer en meer een belangrijke rol bij de ziektepreventie in een groep dieren en de bedrijfsbegeleiding.
De dierenarts kan naast zijn traditionele rol in de diergeneeskunde eveneens een loopbaan uitbouwen in alle biomedische sectoren.
Andere tewerkstellingsmogelijkheden zijn er in de vleeskeuring, de farmaceutische industrie, de veevoederbedrijven, de vleesverwerkende nijverheid, inspectiediensten van de overheid, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs (mits het volgen van een lerarenopleiding).


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.